Poziv

Pozivamo vse študente, ki želijo uveljavljati izpite opravljene na drugih programih, da predložijo vloge za priznanje izpitov komisiji za študijske zadeve najkasneje do 15.12.2010.

Pravilnik o priznavanju študijskih obveznosti in obrazec sta dosegljiva na spletni strani AG:

http://akademija.nanosplet.com/e_files/vsebina/pravila/pravilnik_o_priznavanju_studijskih_obveznosti.pdf

http://akademija.s5.net/slike/obrazec%20za_priznanje_izpitov_ag.doc

Za priznanje izpitov opravljenih izven UL se zaračunava prispevek po ceniku UL:

8.1. sklep opriznanju izpitov opravljenih izven UL 35,90 €

prodekan za študentske zadeve

red. prof. Tomaž Rajterič
Na vrh