IZBIRNI PREDMETI 2018/19

za študente Akademije za glasbo na drugih fakultetah in zunanje študente na Akademiji za glasbo.


POMEMBNO OBVESTILO za študente Akademije za glasbo glede izbirnih predmetov

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za študente Akademije za glasbo (zadnja sprememba 15.10.2018 ob 15:17)
Razpisana mesta za predmete z individualnim poukom

Izbirni predmeti FF, Muzikologija za študente Akademije za glasbo
košarica predmetov (1. stopnja)
košarica predmetov (2. stopnja)

Izbirni predmeti AGRFT za študente Akademije za glasbo
košarica predmetov

Izbirni predmeti ALUO za študente Akademije za glasbo
košarica predmetov

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za zunanje študente
košarica predmetov

--------------------

Sprememba urnika predavanj na Oddelku za muzikologijo (sprememba z dne 26.9.2018)

Na Oddelku za muzikologijo je prišlo do nekaterih sprememb urnika in sicer pri predavanjih profesorja Aleša Nagodeta in profesorja Svaniborja Pettana. Vsa predavanja prof. Pettana bodo potekala v zimskem semestru in vsa predavanja prof. Nagodeta v letnem semestru.

 

Predavanja prof. Pettana v ZIMSKEM SEMESTRU:

  1. stopnja

torek, 14.40 - 18.30, Antropologija glasbe: Glasbe sveta (3. letnik) v 535B

sreda, 13.00 – 14.30, Slovenska ljudska in popularna glasba (3. letnik) v 535B

sreda, 18.00 – 19.30, Uvod v etnomuzikologijo (1. letnik) v 535B

 

  1. stopnja

torek, 7.30 – 9.00, Popularna glasba v predavalnici Rimljanka

četrtek, 8.00 – 10.00, Aplikativna etnomuzikologija v predavalnici Rimljanka

četrtek, 14.40 – 18.30, Izbrana poglavja iz etnomuzikologije v 535B

 

Predavanja prof. Nagodeta v LETNEM SEMESTRU:

  1. stopnja

ponedeljek, 8.00 – 11.20, februar-april, Zgodovina slovenske glasbe (3. letnik)

torek, 17.10 – 18.50, Glasba in tehnologija (izbirni)

sreda, 9.40 - 13.00, Zgodovina glasbe 1 (1. letnik)

sreda, 13.00 – 14.30, Glasbena paleografija (izbirni)

petek, 14.40 – 16.20, Edicijske tehnike (izbirni)

 

  1. stopnja

petek, 11.20 – 14.30, Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe do sredine 18. stoletja

 

 

------------------- obvestilo z dne 2.10.2018

Na Oddelku za muzikologijo si je kot izbirni predmet mogoče izbrati tudi predmet Glasba in gib. Predmet obsega 60 ur vaj in prinese 6 KT. Izvaja ga asist. mag. Lidija Podlesnik Tomášiková.

 

Predmet Glasba in gib je razdeljen na praktični in teoretični del. 30 ur praktičnih vaj se bo izvajalo v prostorih AGRFT, časovno strnjeno po 2 uri na teden, kar pomeni (samo) dva meseca vaj v zimskem semestru. 30 ur teoretičnega dela bo izvedenih v letnem semestru.

 

ZIMSKI SEMESTER, ponedeljek, 9.30-11.00 in petek, 8.15-9.45, baletna dvorana na Trubarjevi 1 (AGRFT): praktični del PRVO SREČANJE BO 15. 10. 2018

 

LETNI SEMESTER, četrtek, 16.00-17.30, knjižnica Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete: teoretični del
Na vrh