Rokovnik volilnih opravil za volitve v ŠS UL in ŠS UL AG

Volitve v študentske svete članic in konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021.


SKLEP DEKANA UL AG

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL
Na vrh