vokalna tehnika 1. za študente glasbene pedagogike ter sakralne glasbe in zborovskega dirigiranja/ predavatelj Edita Garčević Koželj

Edita GARČEVIĆ KOŽELJ, asist.
09.10.2017
urnik za študijsko leto 2017/18
Dragi študenti 1. letnika Univerzitetnega študijskega programa Glasbene pedagogike ter Glasbene umetnosti- sakralna glasba, zborovsko dirigiranje
vabljeni v sredo 11.10.2017 v prostore KGBL OE GŠ na Vegovi 7, soba 44 med 10.00 in 12.00 uro. Odsotnost sporočite po mailu edita.gk@gmail.com ali pošljite sms na 041506058.
Kot v dosedanji praksi je obvezna 80% prisotnost na predavanjih kot pogoj za opravljanje izpita vokalna tehnika 1. (razen študentov, ki prinesejo spričevalo o opravljenem 1.r petja v GŠ)
LP Edita Garčević Koželj
Na vrh