Prošnje za vpis 2018/19 in vpis v dodatno leto

Vsi študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika, takoj ko boste imeli vpisane vse ocene (tudi negativne), nemudoma oddajte prošnjo na Komisijo za študijske zadeve (KZŠZ), da se vaš status čim prej reši. Zadnja seja KZŠZ bo 20. septembra. Na tej seji bodo obravnavane vse prošnje, ki bodo na Akademijo za glasbo prispele do 19. septembra.
Študenti 3. letnika I. stopnje in 2. letnika II. stopnje, ki v okviru trenutno vpisanega študija še niste ponavaljali letnika ali menjali študijski program, ter ne boste zaključili študija do konca študijskega leta 2017/18, za vpis v dodatno leto pošljite e-mail na tim.kostrevc@ag.uni-lj.si, da vam pripravimo vpisni list.
Na vrh