Štipendije Basileus za izmenjave

študentov in profesorjev

Ponovno razpisane štipendije Basileus za mobilnost študentov in profesorjev.
V letošnjem letu je bil ponovno odobren Erasmus Mundus  Action 2 projekt, Basileus IV, kjer kot ena izmed partnerskih univerz sodeluje tudi Univerza v Ljubljani.

Kot verjetno že vsi veste, ponuja Basileus možnost obojestranskih eno- in dvo-semestrskih izmenjav za študente vseh stopenj kot tudi možnost rednega študija na 2. in 3. stopnji. Pri učiteljih pa ponuja 1 mesečne izmenjave.

 

Tako kot ze pretekle Basileus projekte tudi tega koordinira Univerza v Gentu, letošnja novost je, da ima projekt so-kordinatorja. Le ta je moral biti izbran izmed partnerjev ne-EU držav in tako je to vlogo prevzela Univerza v Novem Sadu.

Nasi študenti in učitelji lahko kandirajo za izmenjavo na sledečih univerzah iz JZ Balkana:

Western Balkan partner institutions:

University of Novi Sad (Serbia)

University of Tirana (Albania)

University of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)

SEEU Tetovo (FYROM)

Ss. Cyril and Methodius Skopje (FYROM)

University St. Kliment Ohridski Bitola (FYROM)

University of Prishtina (Kosovo)

University of Montenegro (Montenegro)

University of Belgrade (Serbia)

University of Kragujevac (Serbia)

 

Na voljo bo 270 štipendij, za katere se predvideva sledeča razdelitev:


Total


AL

BA

MK

KOS

ME

RS

EU

BA 1 semester

42


3

4

7

2

4

13

9

BA 2 semesters

40


3

4

7

2

4

13

7

MA 1 semester

32


3

3

5

2

3

10

6

MA 2 semesters

42


3

4

7

2

4

13

9

MA 2 years

20


2

3

4

1

3

7

0

PhD 6 months

10


1

1

2

0

1

3

2

PhD 10 months

20


2

2

4

1

2

5

4

PhD 34 months

10


1

1

1

1

1

3

2

Post-doc 6 months

8


1

1

1

1

1

2

1

Post-doc 10 months

6


0

0

1

0

1

2

1

Staff 1 month

40


3

4

7

2

4

12

8

Total

270


22

28

46

14

28

83

49

 


Višina štipendije ostaja enaka:

·         1. in 2. stopnja -1000€ na mesec

·         3. stopnja -1500€ na mesec

·         Post-doc-1800€ na mesec

·         Učitelji-2500€ na mesec


Leošnji razpis bo odprt od 15.11.2012 do 1.2.2013. 


Več informacij na_

http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=93&a=93


Navodila prijaviteljem so na:

http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=1154&a=1154
Na vrh