OBVESTILO

O SPREMEMBAH URNIKOV

Urniki so z dnem 11.10.2010 posodobljeni.

Na vseh programih in smereh so manjše korekcije (največkrat drug prostor, včasih tudi termin),

Posebej pa bodite pozorni na naslednje:

Pihala, trobila, tolkala Literatura pihal, trobil in tolkal

Specialna didaktika 3,4

Petje Nemški jezik 1,2,4

Italijanski jezik 2,4

Operna igra 3,4

Glasbena pedagogika Improvizacija 3,4

Partiturna igra 3, 4

Kompozicijska tehnika 20.stol.

Harmonija C1, C2

Kompozicija in glasbena teorija Harmonija A1

Jazz aranžiranje

Jazz harmonija

Dirigiranje Harmonija 1

Strokovni izbirni predmeti Jazz predmeti

Na vrh