Učenje kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu Ljubljana

Spoštovani,

Srečno kitajsko novo leto!

Konfucijev inštitut Ljubljana z veseljem sporoča, da je začel izvajati nove programe kitajskega jezika, ki bodo predvidoma potekali od marca do junija 2024. Ti programi so bili skrbno oblikovani z namenom, da zadovoljijo posameznike z različnimi stopnjami znanja, od začetnikov do srednjih in naprednih učencev. Naš cilj je zagotoviti celovit učni načrt, ki ga bodo pripravili kitajski inštruktorji, da bi izboljšali učenčevo razumevanje kitajskega jezika in kulture.

 


Na uradnem spletnem Konfucijevega inštituta so opisane podrobnosti o programu: https://ki.ef.uni-lj.si/en/chinese-language-culture/adults/chinese-culture-language-courses, vključno s ponudbo tečajev, urnikov in možnostmi štipendiranja.

Povezava in koda QR za prijavo na začetne tečaje v prihajajočem semestru (velja do 27. februarja): https://forms.gle/sjeFEXznuFbAKdP18

A qr code with a few black squares

Description automatically generated

I


 

Dear Sir or Madam:

Happy Chinese New Year!

Our Confucius Institute Ljubljana is thrilled to announce the launch of our new Chinese language programmes, scheduled to run from March to June 2024. These programmes have been meticulously crafted to cater to individuals with varying proficiency levels, from beginners to intermediate and advanced learners. We aim to provide a comprehensive curriculum by Chinese instructors to enhance students' comprehension of the Chinese language and culture.

Official website of the Confucius Institute Ljubljana outlines Comprehensive program details: https://ki.ef.uni-lj.si/en/chinese-language-culture/adults/chinese-culture-language-courses, including course offerings, schedules, and scholarship opportunities.

Registration link and QR code for registering for the beginner-level courses in the upcoming term (valid till 27th of February): https://forms.gle/sjeFEXznuFbAKdP18

A qr code with a few black squares

Description automatically generated
Na vrh