Uporaba predavalnice na Univerzi!

Pri uporabi predavalnice
na Univerzi je v zadnjem času prišlo do nepravilnosti in posledično pritožb s strani rektorata.

Zaradi boljše kontrole in reda bomo v soglasju z rektoratom zato uvedli drugačen način uporabe predavalnice. Predavalnico je potrebno rezervirati en teden vnaprej in sicer do četrtka za naslednji teden za teden od sobeote do petka. Dvorano lahko rezervirajo vsi profesorji od 7.00 do 22.00 ure, lahko tudi za svoje študente, kar pa morajo vnesti pri rezervaciji.

Natisnjene rezervacije za naslednji teden bomo v petek posredovali receptorski oziroma varnostni službi UL in v predavalnico bodo imeli dostop samo tisti, ki bodo predavalnico pravočasno rezervirali.

Na vrh