Vsa obvestila
Obvestila študentom
Tekmovanja in mojstrski tečaji
Pomembno obvestilo
Obvestila
Komorna igra

Nagovor glede cepljenja študentk, študentov in zaposlenih ter organizacije cepilnih mest

NAGOVORSpoštovane študentke in študenti,bliža se novo študijsko leto, žal pa situacija mesec dni pred njegovim začetkom ni optimistična. Okužbe, podobno kot lani, eksponentno naraščajo, povečuje se število bolnikov v bolnišnicah, med njimi je tudi vedno več mladih. Prepričana sva, da si vsi ponovno želimo izvedbo celotnega študijskega procesa v živo, saj je bilo leto in pol epidemije ter študija na daljavo vsekakor dovolj. A ponovno varno izvajanje študijskega procesa v predavalnicah in laboratorijih bo mogoče le ob obveznem izpolnjevanju pogoja PCT.Za preprečevanje širjenja epidemije imamo kakovostno orodje – cepivo. To seveda ne predstavlja stoodstotne zaščite in podobno kot katero kolizdravilo tudi cepivo ne učinkuje enako pri vseh bolnikih. Številne raziskave so potrdile, da cepljenje ščiti pred težjim potekom bolezni in takozmanjšuje potrebo po bolnišničnem zdravljenju. Prav slednje je nujno za vzdrževanje optimalnega delovanja zdravstvenega sistema, v kateregasmo vključeni vsi. Preprečevanje prezasedenosti bolnišnic in varovanje zdravstveno in starostno ranljivih skupin je zato med glavnimi cilji vsehukrepov v epidemiji bolezni covid-19. Na Univerzi v Ljubljani smo z Zdravstvenim domom Ljubljana organizirali cepilna mesta v okviru fakultet in akademij. Cepljenje s cepivom Pfeizersmo že izvedli na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Na drugih lokacijah članic bomo s cepljenjem nadaljevali v prvem tednu oktobra, scepivom oz. cepivi, ki bodo takrat na voljo.Vse študentke in študente ter zaposlene, ki se za cepljenje še niste odločili, vabiva, da septembra obiščete eno od uradnih cepilnih centrov po Sloveniji www.cepimose.si/aktualno/cepilni-centri/https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021090315310609/ ali se prijavite na eno od naših cepilnih mest v oktobru in s cepljenjem prispevate k običajnemu začetku študijskega leta. Več informacij o terminih bo kmalu na voljo na tej povezavi.Vsi se zavedamo, da popolnosti ni, obstaja pa verjetnost. Prav na izračunu verjetnosti temelji znanost. Z zaupanjem vanjo bo verjetnost, da bomo spet živeli čas pred epidemijo, bistveno večja.Lepo vas pozdravljava in ostanite zdravi.Prof. dr. Igor Papič,rektorProf. dr. Gregor Majdič,novoizvoljeni rektor

DAN DOBRODOŠLICE ZA MEDNARODNE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE / University of Ljubljana: INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY, 15. 9. 2021, 2 pm

DAN DOBRODOŠLICE / WELCOME DAYWELCOME GUIDE Predstavitev bomo izvedli prek Zoom aplikacije, prav tako jo bomo prenašali prek YouTube kanala in Facebooka UL.V okviru Zoom bo omogočeno spremljanje predstavitve 1000 udeležencem (trenutno imamo že več kot 900 prijav). Prednost pri spremljanju prek Zoom želimo omogočiti študentom, saj jim bomo po vseh predstavitvah na voljo v Breakout rooms za dodatna vprašanja. V kolikor želite, lahko predstavitev spremljate prek YouTube kanala in FB UL na spodnjih povezavah: - YouTube: https://www.youtube.com/user/univerza1 - FB UL: https://www.facebook.com/unilj Predstavitve bomo tudi posneli, objavili na spletni strani in delili z vami.

Sekcijske vaje violin Simfoničnega orkestra UL AG

VAJE BODO V DVORANI UNIVERZE 15. 9.15.00–16.30 (1. VIOLINE) 16.30–18.00 (2. VIOLINE) 16. 9.15.00–16.30 (1. VIOLINE) 16.30–18.00 (2. VIOLINE) 17. 9.15.00–16.30 (1. VIOLINE) 16.30–18.00 (2. VIOLINE)

Koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja

Spoštovani, v kolikor želite obiskati generalko oz. koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, se za vstopnice obrnite na gospoda Petra Štrbenka (pr@ag.uni-lj.si) do srede, 1. septembra 2021.

Več

HEKERSKI VDOR V FACEBOOK STRAN

Verjetno ste že opazili, da se na naši fb spletni strani v zadnjih nekaj dneh dogajajo čudne stvari. Zato so poskrbeli hekerji, po IP naslovih sodeč iz Filipinov, UK in Vietnama.

Več

VPIS 2021/22

Vpis v 1. letnike 1. stopnje UL AG v študijskem letu 2021/2022 Vpis bo potekal elektronsko. Vpisno obdobje bo v sistemu VIS odprto od 30. 7. 2021 do 15. 8. 2021. Vpišete se preko računalnika od doma s potrditvijo vpisnega lista. Vpisnega lista vam ne bo potrebno natisniti in poslati po pošti! Po vašem zaključku vpisnega lista v VIS-u bo vpis v roku 24 ur avtomatsko potrjen. Ko bo vaš vpis potrjen, si lahko sami kadarkoli natisnete neomejeno število potrdil o vpisu v VIS-u, in sicer v razdelku MOJI PODATKI/Potrdilo o vpisu. Ob vpisu boste morali v sistem priložiti: podpisan vpisni list, potrdilo o plačilu vpisnine, potrdilo o plačilu 1. obroka šolnine (študenti na izrednem študiju), pogodbo o izobraževanju (študenti na izrednem študiju). Zadnji dan za vpis je 17. 8. 2021. Po navedenem datumu bomo morebitna prosta mesta ponudili v drugem prijavnem roku.VPIS ZA VZPOREDNE ŠTUDENTE IN DIPLOMANTE bo potekal po 16. avgustu.

Več

Obratovalni čas

.

Več

Nagovor rektorja UL nagovor študentkam in študentom

.

Več

Obratovalni čas

Spoštovani, obveščamo vas, da bodo ob sobotah in nedeljah prostori Akademije za glasbo do nadaljnjega zaprti.Vodstvo Akademije za glasbo UL

Petrichor International Music Competition 2021

SPLETNI VPRAŠALNIK: https://friketa.fri.uni-lj.si/592831 - PROŠNJA ZA IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA

Spoštovani, sem študent drugostopenjskega programa Računalništvo in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V sklopu izdelave zaključne naloge sem pripravil spletni vprašalnik, preko katerega zbiram podatke za analizo računalniške pismenosti med študenti Univerze v Ljubljani. Uspešnost raziskave je v veliki meri odvisna od čim večjega števila zbranih odzivov v spletnem vprašalniku. V ta namen ponujam tudi darilne bone trgovine Intersport v vrednosti 25 €, ki jih bom podelil naključnim anketirancem (žreb). Za vsakih 50 prejetih in vsaj 90 odstotno izpolnjenih unikatnih odzivov bom podaril en darilni bon. Na Vas se obračam s prošnjo, da po svojih študijskih kanalih med študente delite povezavo do spletnega vprašalnika (povezava je prilepljena spodaj). Prosim tudi za povratno informacijo glede posredovanja povezave. Za dodatna vprašanja in pojasnila sem Vam na voljo.   SPLETNI VPRAŠALNIK: https://friketa.fri.uni-lj.si/592831   Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! Nermin Jukan

Izjemen uspeh pianista Viktorja Radića na Schumannovem tekmovanju

Schumannovo rojstno mesto  Zwickau že od l. 1963 redno gosti mednarodno tekmovanje solopevcev in pianistov. Letos je bilo iz znanih razlogov izpeljano preko posnetkov. Klavirskega tekmovanja se je udeležilo 64 kandidatov iz 19 držav, potekalo pa je v dveh etapah. Na koncu je žirija izbrala štiri nagrajence; tokrat so se odločili za štiri enakovredne nagrade. Med temi izbranci je tudi naš študent, absolvent klavirja iz razreda prof. Tatjane Ognjanovič Viktor Radić. Iskrene čestitke! Youtube povezava

Novela zakona o tujcih: zadostna sredstva za preživljanje za tuje študente

9. 6. 2021 Ministrstvo za notranje zadeve S strani tujcev, različnih izobraževalnih ustanov in študentskih organizacij smo v zadnjem času prejeli več vprašanj, povezanih s spremembami na področju dokazovanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija. V izogib različnemu razumevanju in tolmačenju spremenjenih zakonskih določb objavljamo pojasnilo. Republika Slovenija je z novelo Zakona o tujcih v nacionalno zakonodajo prenesla Direktivo (EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Direktiva določa, da mora tujec v postopku izkazati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, ne da bi bremenil sistem socialne varnosti države članice in zadostna sredstva za stroške povratka. Direktiva tudi določa vir sredstev, s katerimi tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje, in sicer: - dotacije, - podiplomske ali druge štipendije, - veljavne pogodbe o delu, - zavezujoče ponudbe za delo ali - finančne zaveze v okviru organizacije s programom izmenjave učencev. S sprejemom in začetkom uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih so začela veljati spremenjena določila 33. in 44. člena Zakona o tujcih. Ta med drugim določajo, s katerimi sredstvi lahko tujec izkazuje pogoj zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva, ki si jih tujec zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen povračila stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini, pri čemer se pri tujcih, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz namena študija, poleg navedenih sredstev dodatno upoštevajo tudi sredstva, ki jih prejme izobraževalna organizacija in nameni tujcu - tako imenovane dotacije). Pogoj izpolnjevanja zadostnih sredstev za preživljanje za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga študija je moral tujec izpolnjevati že pred uveljavitvijo novele Zakona o tujcih. Novela je spremenila način izkazovanja sredstev za tiste tujce (študente), za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Novela je namreč ukinila možnost, da tujec zadostna sredstva za preživljanje izkazuje s pisno izjavo staršev, ki so ga po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. To pomeni, da bo lahko vsak tujec (študent), za katerega obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, glede na ukinitev možnosti dokazovanja s pisno izjavo staršev, zadostna sredstva izkazoval tudi s sredstvi, ki jih prejemata starša oziroma njegova zakonita zastopnika. Ob tem poudarjamo, da bo moral študent ob izpolnjeni predpostavki zakonske obveznosti preživljanja s strani staršev izkazati, da imajo starši zadostna sredstva za preživljanje zgolj za njegovo preživljanje, torej za preživljanje študenta, ki bo opravljal študij v Republiki Sloveniji. To pomeni, da pristojni organ ne bo preverjal, ali sredstva, ki jih prejema starš, zadostujejo za preživljanje vseh družinskih članov, temveč se bo v postopku ugotavljalo zgolj, če sredstva, ki jih ima starš osnovi prejemkov, ki jih prejema bodisi iz naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz kapitala in iz drugih virov bodisi s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za preživljanje študenta, in sicer mesečno v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Ker so morali tuji študenti že do sedaj za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje izkazati pogoj zadostnih sredstev za preživljanje, novela zakona torej ne zaostruje pogojev za pridobitev dovoljenja, temveč le spreminja način njihovega izkazovanja. Za študente, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec, pa se način izkazovanja zadostnih sredstev ni spremenil, saj tak tujec že pred spremembo zakonodaje zadostnih sredstev ni mogel izkazovati s pisno izjavo staršev.

Motnje v delovanju Visokošolskega informacijskega sistema

Spoštovani, obveščamo vas, da bomo zaradi vzdrževalnih del na skupni podatkovni infrastrukturi Univerze v Ljubljani v petek, 11. 06. 2021 od 18.00 do 23.00 ustavili delovanje Visokošolskega informacijskega sistema (VIS). V tem času ne bo delovala aplikacija spletnega referata ter obdelave, ki se izvajajo v povezavi z VIS-om, prav tako se ne bodo izvajali podatkovni prenosi med VIS-om in PAUL-om in EVŠ-jem ter poslovno informacijskimi sistemi (ERP). Vprašanja za dodatna pojasnila lahko naslovite na helpdesk@uni-lj.si (cc: romana.kus@uni-lj.si) Prosimo za razumevanje. Z lepimi pozdravi,   Univerza v Ljubljani Romana Kus, univ. dipl. ing. rač. in inf. / M.C.A. Načrtovalec aplikacij / IT Solutions Specialist Univerzitetna služba za informatiko / University IT Department Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia T.: +386 1 2418 665, M.: +386 30 440 995 Romana.Kus@uni-lj.si, www.uni-lj.si

Termini testiranja za SO UL AG in ostale zainteresirane

11. 6. 2021 ob 14.30 do 15.30 športna dvorana UL Rožna dolina   14. 6. 2021 ob 8.15 športna dvorana UL Rožna dolina   15. 6. 2021 ob 8.00 do 9.30 Stari trg 34

COVID-19: Okrogla miza o cepljenju

Z epidemijo covida-19 se pojavlja kar nekaj vprašanj in dezinformacij ter dilem o cepljenju in cepivih proti covidu-19. Vabljeni na okroglo mizo o cepljenju, ki bo 16. 6. 2021, ob 18. uri. Na dogodek se prijavite TUKAJ.  

Več

Mednarodni festival in poletne akademije - 9. STRINGS - Leskovac

9. STRINGS - mednarodni festival in poletne akademije, med 30. 7. 2021 in 7. 8. 2021. POVEZAVA

Poziv Univerze v Debrecenu za udeležbo na poletni akademiji

  Poletna akademija - The Kodály Zoltán World Youth Orchestra   Več o poletni šoli: www.ymsa.unideb.hu https://www.facebook.com/ymsa.debrecen/

Več

Pomembno obvestilo: 21. 5. 2021, izvedba PGUN

Spoštovani, na dan izvedbe PGUN dne 21. 5. 2021 se na UL AG ne bo izvajal neposreden pedagoški proces. V tem času ne bo možna rezervacija prostorov za profesorje in študente zaradi organizacije PGUN v skladu z epidemiološkimi razmerami. Hvala za razumevanje. vodstvo Akademije za glasbo UL

Pomembno obvestilo: 21. 5. 2021, izvedba PGUN

Spoštovani, na dan izvedbe PGUN dne 21. 5. 2021 se na UL AG ne bo izvajal neposreden pedagoški proces. V tem času ne bo možna rezervacija prostorov za profesorje in študente zaradi organizacije PGUN v skladu z epidemiološkimi razmerami. Hvala za razumevanje. vodstvo Akademije za glasbo UL

Oddelčni nastop solo pevcev

Oddelčni nastop solo pevcev. POVEZAVA PROGRAM    

DANES!!!

Na oddelku za grafiko bo potekal dogodek: https://www.facebook.com/events/774622283415916/?ref=newsfeed Na dogodku bomo predstavili tudi platformo, ki jo bodo lahko uporabljali vsi študentje UL za pripravo portfolijev in to brezplačno.

Uspeh študentk na 2. Mednarodnem tekmovanju študentov Konstantin Veliki v Nišu

disciplina komplementarni klavir, VII kategorije - študentje master stopnje  Petra IVANČIČ, 1M letnik GP99, 75 točk, 1. nagrada, LAUREAT Alma ORAŽEM, 2M letnik GP99,25 točk, 1. nagrada  Povezava do objavljenih rezultatov ter premiernega predvajanja discipline komplementarni klavir omenjenega tekmovanja: http://constantinethegreat.artf.ni.ac.rs/blog/takmicenje/komplementarni-klavir-2021/ Čestitke.

Uspehi študentov na natečaju za samospeve spevSLAM

študent kompozicije Jernej Bedekovič iz razreda Uroša Rojka je na natečaju za nove samospevi spevSLAM dobil dodatno študentsko nagrado: naročilo slovenskih samospevov. Čestitamo! Pesem Aleksandre Naumovski Potisk je osvojila 1. nagrado, pesem Toma Varla (mentor: Vito Žuraj) v izvedbi baritona Lovra Korošca (mentorica: Pia Brodnik) pa 2. nagrado! Čestitamo! Vse pesmi so objavljene na youtube kanalu spevSLAMa. 

Anonimna anketa glede storitev Kariernega centra UL

Drage študentke in dragi študenti, v Kariernih centrih UL smo pripravili  kratko anonimno anketo glede naših storitev, prosimo vas, da kliknete na spodnjo povezavo, si vzamete nekaj trenutkov in izpolnite anketo, saj nam vaša povratna informacija veliko pomeni. https://targetfeedback.gtisolutions.co.uk/surveys/prepoznavnostKC/2021

Sekcijske vaje violin Simfoničnega orkestra UL AG

Pozdravljeni,sporočam termine za sekcijske vaje violin SOAG. Note so na spletni strani Ag. Vadili bomo predvsem Prokofjeva (Izbor iz Suit).Lep pozdrav!Janez Podlesek. doc. Vse vaje so na Univerzi.28.5.13.00-14.30 (1. VIOLINE)14.30-16.00 (2. VIOLINE) 31.5.9.00-11.30 (1. VIOLINE)11.30-13.00 (2. VIOLINE) 1.6.9.00-11.00 (1. VIOLINE)11.00-13.00 (2. VIOLINE)

Anketa Kariernih centrov UL

Drage študentke in dragi študenti, v Kariernih centrih UL smo pripravili  kratko anonimno anketo glede naših storitev, prosimo vas, da kliknete na spodnjo povezavo, si vzamete nekaj trenutkov in izpolnite anketo, saj nam vaša povratna informacija veliko pomeni. https://targetfeedback.gtisolutions.co.uk/surveys/prepoznavnostKC/2021 Hvala in lep pozdrav! Andreja Jurček, karierna svetovalka za UL AG   Andreja Jurček, univ. dipl. soc. Karierna svetovalka za UL AG , UL AGRFT , UL ALUO, UL FE, UL FMF, UL FPP, UL FRI, UL FS / Career Advisor Karierni centri Univerze v Ljubljani / University of Ljubljana Career Centers T.: +386 30 641 644

Mojstrski tečaj petja z Bernardo in Marcosom Finkom

V Domu prosvete Sodalitas v Tinjah (Avstrija) bodo izvedli Mojstrski tečaj petja s svetovno znanima pevcema in odličnima pevskima pedagogoma, mezzosopranistko Bernardo Fink in basbaritonistom Marcosom Finkom. Mojstrski tečaj bo potekal od 16. do 21. avgusta 2021.

Več

50. tekmovanje TEMSIG

Nov termin izvedbe 50. tekmovanja TEMSIG je med 19.–31. majem 2021.Informacija bo objavljena na spletni strani TEMSIG, ko bo znana natančna razporeditev po instrumentih in kategorijah.

Mednarodna rezidenca za mlade glasbenike

  Rezidenca za mlade glasbenike - "International Residency for Young Singers “Love Songs” pod vodstvom prof. Irine Gavrilovici in Edgarsa Karaminša v avgustu 2021.  https://vocalacademia.lv/summerresidence2021/  

Več

UniWind tekmovanje 2021 / UniWind competition 2021

Video posnetki udeležencev / video recordings

Več

Seja akademskega zbora UL Akademije za glasbo 4. 5. 2021

Spoštovani, vabimo vas na sejo akademskega zbora UL Akademije za glasbo, ki bo dne 4. 5. 2021 z začetkom ob 12.30. Seja bo potekala na daljavo prek aplikacije Zoom na povezavi  https://uni-lj-si.zoom.us/j/92080597535

Brezplačen poletni seminar za mlade glasbenike v okviru štiriletnega projekta Footprints

Gre za brezplačno delavnico, pri čemer organizator izbranim kandidatom na razpisu krije tudi nastanitev, prevoz in dnevnice. RAZPIS projekta Footprints za usposabljanje mladih  GLASBENIKOV → Zaključek razpisa: 30. april 2021  → Izbor udeležencev: konec maja 2021 → Naslednji razpis: februar 2022   

Več

Volitve rektorja UL

  DRUGI KROG VOLITEV REKTORJA BO POTEKAL V SREDO, 21. APRILA 2021 (MED 8.00 IN 16.00), na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting. Na UL AG lahko za ta namen uporabite računalnik v zbornici na UL AG, Stari trg 34, 1000 ljubljana.   Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave: https://uni-lj.simplyvoting.com/ (za dostop do glasovanja vnesite svoje uporabniško ime in geslo, navodila za uporabo in glasovanje so TUKAJ). → objava na spletni strain UL AG.   V drugi krog volitev sta se uvrstila naslednja kandidata: dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT), dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF).   Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer: visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke ter visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, ki so zaposleni/zaposlene na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljic/učiteljev kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposlene/zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa; študentke/študenti; strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke, ki so zaposleni/zaposlene vsaj za polovični delovni čas.   Skupine volivk/volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentk/študentov in strokovnih delavk/delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov. Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.   Vljudno vabimo vse volilne upravičence, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

Delavnica za kompoziciijo

  precept.concept.perceptdelavnica za kompozicijo [PRIJAVE ODPRTE]Kdaj: 3.–7. maj 2021 [dnevno od 15. do 18. ure]Kje: [preko spleta]Kotizacija: 120€Prijava do: 21. 4. 2021 na info@alfabet.ooo Mentor: Dré A. HočevarKoordinator: Lester St. Louis

Več

AVDICIJA ZA KONCERTNEGA MOJSTRA SIMFONIČNEGA ORKESTRA AG

AVDICIJA ZA KONCERTNEGA MOJSTRA SIMFONIČNEGA ORKESTRA AG 17. 5. 2021 ob 12.00 (prostor objavljen naknadno) Rok prijave: 10. 5. 2021 (prijavo pošljite na janez.podlesek@ag.uni-lj.si) Prijave z jesenskega razpisa še veljajo. Končna zasedba violin bo objavljena po avdiciji. (V posamezni sekciji lahko pride do manjših sprememb) SPREMEMBA V ORKESTRSKIH PARTIH! PROGRAM: 1. W. A. Mozart: Koncert za violino po izbiri, 1. stavek s kadenco 2. Tehtno delo po lastni izbiri (stavek koncerta ali virtuozna skladba) 3. Orkestrski parti: - S. Prokofjev: Romeo in Julija - izbor- Suita št. 2: 1. stavek, 2 – 6 (velike številke)- 2. stavek, 11 – 14 (velike številke)- J. S. Bach: Arija (Erbärme dich) iz Pasijona po Mateju za violino solo – izvleček Note za orkestrske parte lahko dobite na spletni strani UL AG (Koncertna dejavnost/Ansambli/Note). Opomba: Note za Prokofjeva lahko najdete v zavihku Simfonični orkester.

Karierne smernice za mlade glasbenike - ANKETA

UL AG sodeluje v projektu Medinea On Air  v okviru združenja Medinea. Eden izmed glavnih ciljev projekta je priprava smernic za umetnike na začetku karierne poti. In tukaj vas prosim za pomoč in mnenje, saj bi nam vaši odgovori, želje in mnenja zelo pomagala pri pripravi smernic.   Anketa je dosegljiva na tej povezavi. Za odgovore vas prosim do petka, 30. 4. 2021 do 15. ure, če gre, drugače lahko tudi kasneje!  HVALA!!!  

Uvodno srečanje za prostovoljce - 16. ali 19. 4. 2021

+ Te zanima delo z mladimi?+ Si želiš soustvarjati programe za mlade in preizkusiti svojo ustvarjalnost?+ Te komuniciranje brez moraliziranja navdušuje?+ Želiš skrbeti zase ob skrbi za druge?+ Si želiš biti del skupnosti prostovoljcev in prostovoljk?+ Si star_a med 19 in 29 let?

Več

Volitve rektorja UL

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, na daljavo, in sicer z uporabo sistema Simply Voting. Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave: https://uni-lj.simplyvoting.com/.  Navodila za prijavo in za glasovanje v sistemu Simply Voting so dosegljiva tukaj. Za vse, ki nimate ustrezne tehnične opreme, vam UL AG omogoča uporabo računalnika. Vljudno prosimo, da se v ta namen oglasite v sobi 9A. Volilni odbor UL AG.

Izvedba pouka v naslednjem tednu

Spoštovani kolegice in kolegi, študentke in študenti! V naslednjem tednu pouk izvajamo na enak način kot pred velikonočnimi prazniki – popolnim zaprtjem države. Vse kolegice in kolege, ki izvajate skupinski pouk še vedno na daljavo, prosim, da predavanja snemate in študentom še 24 ur po predavanju delite dostop do posnetkov. Glede na različne možnosti uporabe računalniških oblakov, ki nam jih omogoča UL, to ne bi smela biti težava. Zaradi usklajevanja urnikov imajo namreč nekateri študenti in študentke težave s prisotnostjo na predavanjih. V minulem tednu smo posodobili sistem rezervacij, upam, da smo uspeli prepoznati in odpraviti vse napake do katerih je prihajalo. V priponki vam pošiljam posodobljena pravila. Lep pozdrav, Marko Vatovec

Izvedba pouka v naslednjem tednu

Spoštovani kolegice in kolegi, študentke in študenti!  V naslednjem tednu pouk izvajamo na enak način kot pred velikonočnimi prazniki – popolnim zaprtjem države. Vse kolegice in kolege, ki izvajate skupinski pouk še vedno na daljavo, prosim, da predavanja snemate in študentom še 24 ur po predavanju delite dostop do posnetkov. Glede na različne možnosti uporabe računalniških oblakov, ki nam jih omogoča UL, to ne bi smela biti težava. Zaradi usklajevanja urnikov imajo namreč nekateri študenti in študentke težave s prisotnostjo na predavanjih. V minulem tednu smo posodobili sistem rezervacij, upam, da smo uspeli prepoznati in odpraviti vse napake do katerih je prihajalo. V priponki vam pošiljam posodobljena pravila. Lep pozdrav, Marko Vatovec

Okrogla miza: Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

Vabilo na okroglo mizo za študente na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja v akademskem okolju. Okrogla miza bo potekala v petek, 9. aprila 2021 ob 13.00,prek Zoom povezave.Na dogodek se lahko prijavite preko portala POPR.  

Več

Franz Liszt International Piano Competition

Dear Sir or Madam, The application deadline of the Franz Liszt International Piano Competition is approaching. By April 15 we are expecting competitors who are ready to demonstrate their prowess in front of a distinguished international panel between September 12-19, 2021. The stakes are really high, as besides the cash prizes of 65 000 Euros, this competition also provides excellent opportunities for young pianists to launch their international career in classical music. We would also like to call your attention to the fact, that contrary to other competitions, sending your application is free. The application fee is only payable by those competitors who are selected for the first round. There is nothing to lose, so why not take this unique opportunity!  Filharmonia Hungary organises the Franz Liszt International Piano Competition for the fifteenth occasion running. Young pianists will be demonstrating their prowess between 12-19 September 2021, at one of the most significant music venues of Hungary, that of the Academy of Music. In the course of this prestigious event competitors will be able to display their talents before a distinguished international panel of judges, among them Olga Kern, Olli Mustonen, Wu Ying and Tamás Vásáry. Competitors of the final round will be accompanied by the National Filharmonic Orchestra of Hungary. The first prize is 30,000 Euros. Hopefully the competition has raised your interest. For further information please visit our webpage, watch the Final of the Franz Liszt International Piano Competition of 2016 and the invitational video of pianist Olga Kern. We are kindly requesting your assistance to spread the news of the Franz Liszt International Piano Competition to as many young pianists as possible. We would be honoured, if you forwarded the call for application to colleagues or students at your institute. We are truly grateful for your help and cooperation!   Cash prizes will be awarded in the sum of: 65 000 Euros Application deadline: 15 April, 2021.   More information http://zeneiversenyek.hu/en/jelentkezes/   Balázs Szászi production assistant Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.  |  H–7626 Pécs, Felsővámház utca 52.  |  www.filharmonia.hu

Prof. Dušan Bavdek prejel Viteški križ madžarskega reda za zasluge

Prodekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, profesor Dušan Bavdek, je iz rok veleposlanika Madžarske v Republiki Sloveniji Andorja Dávida v imenu predsednika Madžarske Jánosa Áderja prejel Viteški križ madžarskega reda za zasluge!   Ponosni iskreno čestitamo.     Več na https://culture.hu/.../viteski-kriz-madzarskega-reda-za...

50. tekmovanje TEMSIG

Sklep seje Komisije Temsig: Glede na trenutno epidemiološko sliko in zaradi podaljšanja veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se 50. tekmovanje TEMSIG NE IZVEDE V PREDVIDENEM TERMINU MED 6.-20. APRILOM 2021. Tekmovanje je PREMEŠČENO na termin do konca šolskega leta 2020/21, predvidoma junija 2021, v kolikor bodo razmere dovoljevale izvedbo tekmovanja. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.   DOPIS MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO RS

Delavnica na temo izvajanja in refleksije umetniških raziskav

Mednarodna delavnica na temo izvajanja in refleksije umetniških raziskav Oto V. Costa. Prijave sprejemajo do 24. 3. 2021.  

Več

Orchestra Academy - Tenor Trombone

Za sodelovanje z  Vienna Philharmonic Orchestral Academy – Tenor Trombone – se lahko prijavite do 30. 4. 2021. Več informacij. Pogoji za prijavo.    

Več

Medarodno tekmovanje - 28th Musical Competition-7thInternational Edition / Milan - Società Umanitaria

Komisija za umetniško dejavnost UL AG do 13. 5. 2021 zbira prijave študentov UL AG za izbor kandidatov za mednarodno tekmovanje 28th Musical Competition-7th International Edition | Milan - Società Umanitaria. Prijavo pošljite na naslov → aginter@ag.uni-lj.si.    

Več

Kulturni management

  KC UL vabijo na 16 urno delavnico Kulturni manegement, ki bo štiri zaporedne četrtke in sicer 1. aprila, 8. aprila, 15. aprila in 22. aprila 2021 od 13.00 do 16.15 on line – udeležba je obvezna na vseh štirih srečanjih. Kulturni management je 16-urno usposabljanje, na katerem udeleženci skozi praktični prikaz spoznajo strukturo projektnega načrtovanja in vzporedno skozi teorijo praktično razvijajo svoje ideje. Program jeTU.    

Več

3. mednarodna glasbena nagrada mesta Verone

3rd International Music Prize of Verona “Làszlò Spezzaferri”  ONLINE - v maju 2021, prijava do 30. 4. 2021. http://www.concorsoscuoleinmusica.it

colluvio Chamber Music Academy

Za študente klavirja, violine, viole in violončela - colluvio Chamber Music Academy + International Concert Tour 2021 (avdicije, mojstrski tečaji, koncerti, turneje, štipendije...). Prijave sprejemajo do 15. 4. 2021. SPLET 

Več

Tumove štipendije za študijsko leto 2021/2022

Štipendija je namenjena spodbujanju doktorskega študija diplomantov slovenskih in zamejskih univerz, ki se vpišejo na doktorski študij na visokošolskih ustanovah v Avstriji in tudi drugod po Evropi. Dodeli se za eno študijsko leto, in sicer v višini 500 evrov mesečno in se izplača v devetih mesecih (9-krat).

Več

Štipendija Knafljeve ustanove

Štipendija je namenjena podiplomskih študentom UL. Dodeli se za eno študijsko leto v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu ali domu Korotan na Dunaju.

Več

REZULTATI NATEČAJA ZA NOVA ZBOROVSKA DELA GLASBA ZAPRTIH UST

REZULTATI NATEČAJA ZA NOVA ZBOROVSKA DELA GLASBA ZAPRTIH UST Komisija natečaja v sestavi: red. prof. dr. Andrej Misson (predsednik žirije), doc. Damijan Močnik (član žirije) in izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (član žirije) je ugotovila, da se je na natečaj odzvalo 18 skladateljev, ki so prijavili 27 novih zborovskih del. Soglasno je sprejela odločitev o najboljših prispelih delih: PRVA NAGRADA MATEJ KASTELIC za skladbo B.C. ETUDE NO. 19 Nagrajenec prejme plaketo, nagrado v višini 500 €, krstno izvedbo skladbe na slavnostnem koncertu zborov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, katerega datum bo postavljen skladno glede na razvoj oz. sproščanje ukrepov in ponovnim odprtjem koncertnih prizorišč. DRUGA NAGRADA TINA HOSTNIK za skladbo IZGUBLJENO V MASKI Nagrajenka prejme plaketo, nagrado v višini 300 €, krstno izvedbo skladbe na slavnostnem koncertu zborov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, katerega datum bo postavljen skladno glede na razvoj oz. sproščanje ukrepov in ponovnim odprtjem koncertnih prizorišč. TRETJA NAGRADA  (ex aequo) FEDERICA LO PINTO za skladbo ASH in TILEN SLAKAN za skladbo STELLA CAELI Nagrajenca prejmeta plaketo, nagrado vsak v višini 100 €, krstno izvedbo skladbe na slavnostnem koncertu zborov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, katerega datum bo postavljen skladno glede na razvoj oz. sproščanje ukrepov in ponovnim odprtjem koncertnih prizorišč.   Poleg nagrajenih skladb je komisija predlagala v izvedbo na slavnostnem koncertu še naslednje skladbe: ŽIGA STANIČ: SHUT UP! JERNEJ RUSTJA: 12534829 URŠULA JAŠOVEC: (v)DIH OCEANA BOJAN GLAVINA: JUTRO MARTIN VASLE: OSKARJEVE SANJE NIKA FRELIH: MOLITEV Skladatelji priporočenih skladb prejmejo plaketo ter krstno izvedbo skladbe na slavnostnem koncertu zborov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, katerega datum bo postavljen skladno glede na razvoj oz. sproščanje ukrepov in ponovnim odprtjem koncertnih prizorišč. Vsa nagrajena in priporočena dela bodo tudi natisnjena v zbirki, ki jo bo izdala Založba Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v letu 2021. Čestitamo!

Štipendije - IZRAEL

MFA Scholarships for foreign students (academic year 2021-2022). Rok za prijavo 19. 3. 2021.

Več

Webinar ULOVIMO POTENCIAL - za študente akademij oz. kreativce 

ULOVIMO POTENCIAL Umetnost in netehnološke inovacije, 30. marec, ob 14. uri   Anja Zorko - Vodja Centra za kreativnost Nina Smerdu - Svetovalka - Intelektualna lastnina, Pisarna za prenos znanja Dominik Bagola - Svetovalec - Inovacije s področij humanistike, umetnosti in družboslovja, Pisarna za prenos znanja Martin Lipovšek - Družbeni inovator, doktorski študent UL FF

Več

Zvok in glasba v razvoju otrok - brezplačni spletni seminarji

  Udeležba na seminarjih je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Prijavite se lahko na tej povezavi. Seminarji so v angleškem jeziku. Po koncu cikla bodo vsebine predstavljene v radijski oddaji B-AIR Zvočenja. Več o sodelujočih strokovnjakih in temah seminarjev na povezavi.        

Več

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE: KREPITEV KKS

Tudi v letu 2021 je Asociacija v okviru partnerske mreže CZK in koprodukcije s  Center za kreativnost zasnovala izobraževalni projekt, namenjen krepitvi kulturnega in kreativnega sektorja. Zasnovali so ga kot serijo sedmih spletnih delavnic in sedmih video pogovorov s predavateljicami in predavatelji. Letos želijo v okviru projekta izobraževalni in podporno svetovalni program okrepiti še z dodatnimi termini za telefonsko svetovanje ter aktiviranim posameznikom omogočiti individualne posvete z mentoricami in mentorji.    

Več

PRIPRAVLJANI TEČAJ UL AG

  PRIPRAVLJALNICA

Pripravljalni program

Pripravljalni program je namenjen kandidatom za študij na UL Akademije za glasbo, ki se želijo pripraviti na sprejemne izpite. Kandidati lahko sestavijo nabor predmetov, ki najbolj ustreza njihovim interesom in ciljem: lahko izberejo vse ponujene predmete ali izberejo glavni predmet ali (enega od) glasbeno-teoretskih predmetov. Obstaja tudi možnost, da kot dodatni instrument izberejo (samo) klavir. Ob uspešnem zaključku programa študenti ne prejmejo diplome, pač pa certifikat oziroma potrdilo o udeležbi. Program traja 10 tednov (od prvega tedna marca do drugega tedna maja. V letu 2021 se bo začel malo kasneje, in sicer 15. marca, zaključil pa 14. maja (predavanja bodo posledično nekoliko zgoščena). Program bo potekal v angleškem ali v slovenskem jeziku (odločitev o jeziku izvedbe bo odvisna od števila kandidatov). Izbor kandidatov za vpis v pripravljalni program bodo opravile oddelčne komisije na podlagi oddanih posnetkov in življenjepisov kandidatov. Število sprejetih kandidatov bo odvisno od razpoložljivosti učiteljev. Tečaji s področja glasbene teorije bodo izvedeni, če se bo nanje prijavilo najmanj 5 kandidatov. Program se bo končal z zaključnim preizkusom znanja v obliki razrednega nastopa ali pisnega in/ali ustnega izpita. Če kandidat ne doseže ustrezne ravni znanja, mu bo svetovano, da se ponovno udeleži pripravljalnega tečaja. Študent bo po uspešno opravljenem pripravljalnem tečaju prejel potrdilo. PREDSTAVITEV PRIPRAVLJALNEGA PROGRAMA RAZPIS ZA VPIS V PRIPRAVLJALNI PROGRAM PRIJAVNICA

9. mednarodno tekmovanje komornih skupin Antón García Abril

1. mednarodno tekmovanje Artsong Opus 2021

1. mednarodno tekmovanje Artsong Opus 2021 - PRIJAVITE se do 30. 4. 2021.  

Več

Mednarodno glasbeno tekmovanje Opus 2021

  Prijave na Mednarodno glasbeno tekmovanje Opus 2021 - instrumenti in komorna igra so odprte do 12. 4. 2021.

Več

Pripravljalni program

    Pripravljalni program je namenjen kandidatom za študij na UL Akademije za glasbo, ki se želijo pripraviti na sprejemne izpite. Kandidati lahko sestavijo nabor predmetov, ki najbolj ustreza njihovim interesom in ciljem: lahko izberejo vse ponujene predmete ali izberejo glavni predmet ali (enega od) glasbeno-teoretskih predmetov. Obstaja tudi možnost, da kot dodatni instrument izberejo (samo) klavir. Ob uspešnem zaključku programa študenti ne prejmejo diplome, pač pa certifikat oziroma potrdilo o udeležbi. Program traja 10 tednov (od prvega tedna marca do drugega tedna maja. V letu 2021 se bo začel malo kasneje, in sicer 15. marca, zaključil pa 14. maja (predavanja bodo posledično nekoliko zgoščena). Program bo potekal v angleškem ali v slovenskem jeziku (odločitev o jeziku izvedbe bo odvisna od števila kandidatov). Izbor kandidatov za vpis v pripravljalni program bodo opravile oddelčne komisije na podlagi oddanih posnetkov in življenjepisov kandidatov. Število sprejetih kandidatov bo odvisno od razpoložljivosti učiteljev. Tečaji s področja glasbene teorije bodo izvedeni, če se bo nanje prijavilo najmanj 5 kandidatov. Program se bo končal z zaključnim preizkusom znanja v obliki razrednega nastopa ali pisnega in/ali ustnega izpita. Če kandidat ne doseže ustrezne ravni znanja, mu bo svetovano, da se ponovno udeleži pripravljalnega tečaja. Študent bo po uspešno opravljenem pripravljalnem tečaju prejel potrdilo. PREDSTAVITEV PRIPRAVLJALNEGA PROGRAMA RAZPIS ZA VPIS V PRIPRAVLJALNI PROGRAM PRIJAVNICA

Kandidatna lista za volitve rektorja za mandatno obdobje 2021–2025

KANDIDATNA LISTA

Delavnica Mednarodni CV za umetniška poklice

    Kako napišem dober mednarodni CV - za akademije oz. umetniške profile - Termin:  3. 3. 2021, ob 13. uri Morda razmišljate o tujini? Eden prvih korakov je priprava dobre pisne predstavitve. Ne pozabite, da niste edini, ki iščete prakso v tujini! Obiščite delavnico v izvedbi EURES svetovalk Katarine Kavčič in Mateje Grajzar ter predstavnice MOTOVILE  Ines Kežman. Pohitite s prijavo. Število mest je omejeno.

Več

POPR - predstavitev delovanja

  Za manj zmede ti ponujamo kratek vodič po POPR-u. Pridruži se online delavnici, ki jo organi zirajo @KariernicentriUL in spoznaj, kako deluje portal POPR in zakaj ga je pametno uporabljati. ????  Prvi korak – prijavi se v portal in na dogodek. Potem pa gremo skupaj korak za korakom. https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=729&service=Careers+Service  

Erasmus - informativni dan

Informativni dan za bodoče erasmovce bo v petek, 19. 2. 2021, ob 11. uri. Zoom povezava https://uni-lj-si.zoom.us/j/94398996105 Kontakt: aginter@ag.uni-lj.si

Informativni dan - Erasmus izmenjave

    Informativni dan za bodoče erasmuvce bo v petek, 19. 2. 2021, ob 11. uri. Zoom povezava https://uni-lj-si.zoom.us/j/94398996105 Kontakt: aginter@ag.uni-lj.si

A vista igra 1 in2

  Pozdravljene pianistke, pozdravljeni pianisti, v ponedeljek, 15. 2., začnemo z individualnim poukom. Ker se dolgo nismo videli, vas želim spomniti na urnik in način dela. Torej: prihajate vsak drugi teden, v parih: Posnjak – Rodić, Vidrih – Žagar, Hren – Založnik, Gorše – Orel, Barbo sam, Černko – Peroša, Ban – Lorenzutti, Kolomiets – Taradi in Vodeb – Vodeb. Če ima kdo težave s koordinacijo preostalega pouka, naj se oglasi, in bomo poiskali drugo varianto. Če ste v dilemi, kdo od para bo na vrsti prvi, bo najbolje, da upoštevamo abecedo. Kmalu se vidimo, pozdrav Bojana Karuza

UniversityBrassCompetition: 3. Interno tekmovanje trobilcev Akademije za glasbo

Katedra za trobila Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani objavlja razpis za 3. Interno tekmovanje trobilcev Akademije za glasbo UniversityBrassCompetition   16. in 17. aprila 2021, dvorana Univerze v Ljubljani   Propozicije: Koncert (lahko posamezni stavki), skladba in tri orkestrska mesta po izbiri (skupaj do 20 minut). Rok za prijavo je 31. 3. 2021 na dusan.kranjc@ag.uni-lj.si.   prof. Dušan Kranjc, mag.art. Vodja katedre za trobila

Raziskava o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti

Raziskava o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje s podporo Ministrstva za zdravje izvajajo raziskavo o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti. Po sedaj znanih podatkih so se duševne stiske pri otrocih in mladostnikih močno povečale. Zaradi izključenosti iz družbenega okolja, dolgotrajnega šolanja na daljavo in drugih bremen je potrebno okrepiti vrste in načine pomoči. V ta namen urgentno pripravljajo protokol za boljše delovanje organizacij, ki nudijo pomoč na področju duševnega (tako vladne, kot tudi nevladne organizacije). Na aktivno študentsko populacijo naslavljajo vprašalnik, ki jim bo pomagal razumeti duševne stiske študija na daljavo in vrzeli do nudenja pomoči. V priponki vam pošiljamo povabilo k sodelovanju v raziskavi, s povezavo do spletne ankete. Prosimo vas, če lahko k izpolnjevanju povabite študente. Anketa bo aktivna do vključno 8. 3. 2021. Povezava do ankete: https://anketa.nijz.si/studenti2 V naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Erasmus + razpis za namen študentske izmenjave za leto 2021/22 - PODALJŠANO - prijava je možna do vključno 8. 3. 32021

Objavljen je nov razpis Erasmus+ za namen študija za študijsko leto 2021/22. Termin informativnega dneva (Zoom) bo objavljen prihodnji teden. Prijava je možna izključno v VIS-u od torka, 2. 2. 2021 do ponedeljka, 8. 3. 2021, do 23.59.

Več

Hitri testi - COVID-19

Množično testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi poteka na Gospodarskem razstavišču. Na odvzem brisa se ni potrebno naročati. S sabo morate imeti kartico zdravstvenega zavarovanja. Velja tudi za tuje študente, ki priložijo kartico evropskega zavarovanja.

Tekmovanje za področje klavirja in komorne skupine

Tekmovanje za področje klavirja in komorne skupine – 2nd Stanisław Moniuszko International Competition of Polish Music, bo med 11. in 18. septembrom 2021v Rzeszówu. Rok za prijavo je 14. 5. 2021. 

Več

3. mednarodno tekmovanje Franz Cibulka

3. mednarodno tekmovanje Franz Cibulka za področje flavte bo v Gradcu, med 10. in 13. oktobrom 2021. Rok za prijavo je 1. junij 2021.

Več

Inštitut .abeceda - Mladi raziskovalci - javni razpis

Inštitut .abeceda vabi mlade glasbenike [do 25 let] k sodelovanju v programu Mladi Raziskovalci IV. Cikel rezidenc, koncertov in performansov Mladi Raziskovalci je namenjen vodeni vključitvi izbranega ustvarjalca mlajše generacije v profesionalna infrastrukturna ter raziskovalna okolja. Prijave do 1.2.2021 na: info@abeceda.io _ s prilogami: biografija, motivacijsko pismo, posnetek skladbe po lastnem izboru.

Več

Mediteranski orkester - obvestilo

Avdicije za mediteranski orkester letos ne bo, zato imate odlično priložnost, da sodelujete na Medinejinih improvizacijah. 2021 MEDINEA SESSIONS Prijavite se na online avdicije: Lizbona - do 1. marec 2021, Sidi Bou Saidu - do 20. aprila 2021, Aix-en-Provence - do 10. junija 2021 in Nuoro - do 15. julija 2021. https://academie.festival-aix.com/.../2021-medinea...    

Erasmus + razpis za namen študentske izmenjave za leto 2021/22

Obveščam vas, da nov razpis za Erasmus+ za namen študentskih izmenjav malo zamuja. Pričakujemo ga do sredine februarja 2021. Posodobljen seznam partnerskih institucij, z roki za prijavo, bo objavljen v prvem tednu februarja 2021.  

Več

Priložnosti v tujini

Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2021/22 s konzorcijem univerz AEN v Avstraliji - http://www.aen-online.com/Home Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2021/22 s konzorcijem univerz MAUI, ZDA - http://www.midamericauniversities.org/ Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2021/22 s konzorcijem univerz REARI-RJ v Braziliji, zvezna država Rio de Janiero - https://www.utrecht-network.org/co-operation/reari-rj-brasil/ ROK ZA PRIJAVO JE 10. 2. 2021. Za podrobne informacije kontaktirajte UL AG MP - aginter@ag.uni-lj.si  

SKLEP DEKANA UL AG

23. 1. 2021 Študentke in študenti UL AG morajo ob najavi vstopa v prostore UL AG ter predavalnico na Univerzi v Ljubljani poslati podpisano izjavo o zdravstvenem stanju e-naslov dekanat@ag.uni-lj.si. Tajništvo UL AG

Več

SKLEP DEKANA UL AG

23. 1. 2021 Študentke in študenti UL AG morajo ob najavi vstopa v prostore UL AG ter predavalnico na Univerzi v Ljubljani poslati podpisano izjavo o zdravstvenem stanju e-naslov dekanat@ag.uni-lj.si. Tajništvo UL AG

Rokovnik volilnih opravil za volitve v ŠS UL in ŠS UL AG

Volitve v študentske svete članic in konstituiranje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021.

Več

Obvestilo Protokola Vlade RS glede načrtovanja študentskega dela v okviru predsedovanja RS Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021

V Sekretariatu za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 načrtujejo študentsko delo za opravljanje nalog oficirjev za zvezo. Oficirji za zvezo predstavljajo vmesni člen med organizatorjem dogodka in tujo delegacijo ter nudijo raznovrstno logistično podporo, ki je potrebna za kakovostno izvedbo dogodka.   Vabilo k sodelovanju je objavljeno na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-12-23-vabilo-k-sodelovanju-za-izvajanje-nalog-oficirjev-za-zvezo-v-okviru-dogodkov-predsedovanja-slovenije-svetu-eu-2021/.

Natečaj za nova zborovska dela GLASBA ZAPRTIH UST

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo in Komorni zbor Akademije za glasbo UL, vabi skladateljice/skladatelje vseh starosti, da se odzovejo na vsebinsko usmerjeni natečaj za nova zborovska dela GLASBA ZAPRTIH UST. Že v preteklosti so se skladatelji zavedali čarobnega učinka mrmrajočega petja, zato ne čudi dejstvo, da so se te skladateljske tehnike posluževala najvidnejša imena operne glasbe (Puccini – Madame Butterfly; Verdi – Rigoletto). Tudi v dandanašnjem času, tonsko barvanje še vedno ostaja navdih za nastanek zborovskih skladb, ki so stalnica koncertnega zborovskega repertoarja (Sisask – Oremus; Alain – Chanson à bouche fermée…).Namen pričujočega natečaja je spodbuditi skladateljice / skladatelje, da napišejo dela, ki ne vsebujejo besedila in zlogov, ampak se skladbe izvaja zgolj z zaprtimi usti: mrmrajoče (it.: bocca chiusa). Skladateljski natečaj je zasnovan kot vzbujanje upanja po ponovnem skupnem muziciranju, kot nekakšen prehod na stare koncertne in vadbene tirnice, zgolj z zaprtimi usti. Kontakt: Sebastjan Vrhovnik   VEČ

Odlična priložnost - 2021 MEDINEA SESSIONS

  Odlična priložnost za mlade glasbenike: 2021 MEDINEA SESSIONS, March 28 2021 to August 27 2021 An open program to the finest young musicians and improvisers from the Mediterranean. Podrobne informacije PRIJAVNICA

Na vrh