Zagovor doktorske disertacije

Tomislav Košta: Razvoj predmeta Glasbena vzgoja
v osnovni šoli na Hrvaškem od druge polovice 19. stoletja ter primerjalna analiza s Slovenijo in z Madžarsko

AKADEMIJA ZA GLASBO

šol.leto 2012/13

ZAGOVOR DOKTORSKE NALOGE

 TOMISLAV KOŠTA
Razvoj predmeta Glasbena vzgoja v osnovni šoli na Hrvaškem od druge
polovice 19. stoletja ter primerjalna analiza s Slovenijo in z Madžarsko

(mentorica: izr. prof. dr. Darja Koter)


Javni zagovor bo potekal včetrtek, 8.11.2012 ob 11. uri
v Šantlovi dvorani Akademije za glasbo na Starem trgu 34
pred komisijo v sestavi:

zasl. prof. dr. Breda Oblak, predsednica
doc. dr. Branka Rotar Pance, članica
izr. prof. dr. Jernej Weiss, član


Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 26.10.2012Na vrh