Umrl je profesor Rok Klopčič

ROK KLOPČIČ (1933 – 2010)

ŽALNA SEJA BO V PONEDELJEK, 14. JUNIJA 2010,

ob 12. uri v ŠANTLOVI DVORANI


Ugledni glasbeni umetnik in pedagog, violinist Rok Klopčič je velik del svojega bogatega in ustvarjalnega življenja posvetil delovanju na Akademiji za glasbo.

Njegova študijska pot se je začela na Akademiji za glasbo pri profesorju Leonu Pfeiferju, kjer je l. 1956 diplomiral. Želja po dodatnem znanju in umetniškem izpopolnjevanju ga je nato vodila iz Slovenije v tujino, k svetovno znanemu violinistu Maxu Rostalu, pri katerem je študiral med letoma 1956 in 1958, čemur je sledila diploma na Royal College of Music v Londonu. Njegova koncertna pot ga je nato vodila v mnoge evropske države, številni so bili tudi njegovi koncerti po Jugoslaviji in Sloveniji. Izdal je več vinilnih in kompaktnih plošč z deli standardnega, zlasti romantičnega violinskega repertoarja. Za svoje umetniško delovanje je prejel nagradi Prešernovega sklada in Betettovo nagrado Društva glasbenih umetnikov Slovenije.

Na Akademiji za glasbo je kot docent začel poučevati l. 1962, l. 1970 je postal izredni, leta 1975 pa redni profesor. Zavoljo svojih organizacijskih sposobnosti in ugleda je na Akademiji opravljal tudi funkcije prorektorja, prodekana, predstojnika godalnega oddelka, predsednika sveta delavcev ter predsednika Društva glasbenih umetnikov Slovenije. Svojemu pedagoškemu in umetniškemu delu je bil predan tako rekoč do konca, saj je na Akademiji za glasbo poučeval še v tem študijskem letu. Dolga leta je poleg glavnega predmeta violine poučeval tudi metodiko violinske igre in v zadnjih letih še tehniko godalnih instrumentov študente komponiste in dirigente. Vzgojil je številne generacije mladih glasbenikov violinistov. Mnogi med njimi delujejo v naših simfoničnih orkestrih, nekateri so koncertni mojstri, nekateri v tujini, mnogi pa so se posvetili pedagoškemu delu in nadaljujejo žlahtnost violinskega znanja svojega profesorja.

Svoje znanje je razdajal tudi kot iskan mentor pri znanstvenem podiplomskem študiju. Pregovorna je bila njegova velika razgledanost in enciklopedično poznavanje violinskega repertoarja, njegovo teoretsko poznavanje metodike in violinske zgodovine.

Profesor Rok Klopčič je bil tudi v tujini zelo cenjen violinski teoretik. Tako je svoje članke objavljal v pomembnih ameriških in angleških revijah, ugledna ameriška založba Schirmer pa je v njegovi redakciji izdala preko 20 del standardnega violinskega repertoarja.

Njegovi kolegi na Akademiji za glasbo bomo pogrešali tudi njegov optimizem, prijaznost in uglajenost, ki so nam vedno polepšali delovno razpoloženje. Na profesorja Roka Klopčiča bomo ohranjali lep spomin in trajno hvaležnost, da je s svojim umetniškim, pedagoškim in organizacijskim delovanjem prispeval velik delež k današnji kakovosti.

ŽALNA SEJA BO V PONEDELJEK, 14. JUNIJA 2010,

ob 12. uri v ŠANTLOVI DVORANI

Na vrh