EPARM 2024

21.-23. marec 2024

 

 


Od 21. do 23. marca 2024 Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (UL AG) v sodelovanju z AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen / Evropsko združenje konservatorijev, akademij za glasbo in visokih glasbenih šol) organizira konferenco Evropske platforme za umetniške raziskave v glasbi (EPARM). Konferenca bo združevala umetnike, raziskovalce in pedagoge širšega mednarodnega prostora, ki raziskujejo sodobno umetniško prakso, njeno povezavo s širšo družbo in novimi tehnologijami. Diskurzivni program bo vključeval raznolike dogodke, vključno z eksperimentalnim programom, ki bo spodbujal kritično refleksijo in raziskovanje novih poti v umetnosti. S tem dogodkom bo UL AG širši javnosti predstavila pomen poglobljenega raziskovanja v glasbeni umetnosti in transdisciplinarnega dialoga ter sodelovanja v akademskem svetu.

Osrednje teme konference so: umetniške raziskave v antropocenu, umetniške raziskave v socialnih kontekstih, odnos do starega in novejšega repertoarja, uravnoteženost med  teorijo in prakso v umetniških raziskavah, inovativnost v umetniškem raziskovanju in razvijanje odprtih, kritičnih ter spodbudnih raziskovalnih kultur. Posebna pozornost bo namenjena medkulturnemu dialogu in vključevanju različnih glasbenih tradicij v sodobne kompozicijske in izvedbene prakse.

Delovna skupina Evropske platforme za umetniške raziskave v glasbi je del projekta AEC – Empowering Artists as Makers in Society (AEC-ARTEMIS, 2022-2025) in se osredotoča na spodbujanje dejavnosti umetniških raziskav na visokošolskih glasbenih izobraževalnih ustanovah. Vodja EPARM delovne skupine je prof. dr. Stephen Broad, Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow, Združeno kraljestvo,  ki raziskovanje v glasbi opredeljuje kot iskanje inovativnih smeri za umetnostne oblike, svežih vpogledov v njihove procese in prakse ter novih perspektiv njihove vloge v naših gospodarstvih, kulturah in družbah. Člani delovno skupine so tudi prof. Anna Maria Bordin,  Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, Torino, Italija, prof. dr. Paul Craenen, Royal Conservatoire Haag, Haag, Nizozemska, prof. dr. Sean Ferguson, Schulich School of Music of McGill University, Montreal, Kanada, Matthias Hermann, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart, Nemčija, mag. a. art. dr. Wei-Ya LIN,  mdw – University of Music and Performing Arts, Dunaj, Avstrija, prof. dr. ustvarjanje okolij za deljenje in razpravo o Lina Navickaite-Martinelli, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilna, Litva, prof. dr. Karolina Šantl Zupan, Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija in Beatriz Laborda, AEC pisarna Bruselj, Belgija. Njihovi skupni cilji so usmerjeni v razvoj evropskega foruma in mreže za izmenjavo informacij na področju umetniških raziskav v glasbi, v podporo izobražvalnim ustanovam in posameznikom ter krepitev  evropske mreže strokovnjakov.

PROGRAM

 
Na vrh