ERASMUS+ razpis za mobilnost študentov za leto 2019/2020

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov zamobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019-2020 in javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanjav okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019-2020.

Prijavite se izključno v VIS-u do 15. 1. 2019.


JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020

Namen in cilj javnega razpisa
Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1, učno mobilnost posameznikov.

Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi  opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem letniku prve stopnje študija.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

več ...

 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020

Namen in cilj javnega razpisa
Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učno mobilnost posameznikov.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske istitucije so tiste, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Obdobje ,obilnosti v tujini je omejeno od najmanj 3 do naveč 12 mesecev na vski stopnji študija. Na prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo do drugega letnika dalje. Na drugi intretji stpnji študija gre študent lahkona Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje, Na drugi in tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2019/2020 del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programov VŽU, ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

več ...
Na vrh