PROŠNJE ZA VPIS 2023/24

  


PROŠNJE ZA VPIS 2023/24

Vsi študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik* ali ponavljanje letnika,** oddajte prošnjo na Komisijo za študijske zadeve (KZŠZ) nemudoma, ko boste imeli vpisane vse ocene (tudi negativne).

KZŠZ bo obravnavala le prošnje, ki bodo na Akademijo za glasbo UL prispele najkasneje do petka, 15. septembra 2023, do 12. ure.***

Prošenj za vpis v študijsko leto 2023/24, ki ne bodo prispele do navedenega roka, KZŠZ brezpogojno ne bo obravnavala.

 

* 1. stopnja:
- opravljenih 60 KT v 1. letniku
- opravljenih 120 KT v dveh letnikih ob največ enem neopravljenem obveznem predmetu tekočega letnika;

2: stopnja:
- opravljenih 60 KT v 1. letniku z vsemi obveznimi predmeti.

** Opravljenih vsaj 40 KT tekočega letnika in opravljene vse obveznosti prejšnjih letnikov.

*** Elektronsko v VIS-u in fizično v referat.

 
Na vrh