Razpis nastopov v koncertnem ciklu Solo e da camera v koncertni sezoni 2019/2020

Predloge s popolno dokumentacijo oddajte v zaprtih kuvertah z imenom in priimkom, navedbo oddelka oz. katedre in smeri ter s pripisom »Prijava za nastop v koncertnem ciklu Solo e da camera v koncertni sezoni 2019/2020«, izključno v vložišču UL Akademije za glasbo ga. Alenki Grahek in v elektronski obliki (pdf) na naslov dogodki@ag.uni-lj.si najkasneje do petka, 13. septembra 2019 do 14. ure.

 


PRAVILA: SOLO E DA CAMERA

 

RAZPIS: SOLO E DA CAMERA V ŠT. LETU 2019/2020

 

PRIJAVNICA: Solo e da camera, komorna skupina (Word)
PRIJAVNICA: Solo e da camera, komorna skupina (pdf.)

 

PRIJAVNICA: Solo e da camera, solistični recitali (Word)
PRIJAVNICA: Solo e da camera, solistični recitali (pdf.)

 
Na vrh