PREIZKUSI GLASBENO UMETNIŠKE NADARJENOSTI IN ZNANJ

za štud. leto 2010/2011 – 08. 09. 2010 GLASBENA UMETNOST

PREIZKUSI GLASBENO UMETNIŠKE NADARJENOSTI IN ZNANJ

za štud. leto 2010/2011 –08. 09. 2010

GLASBENA UMETNOST

SMER

DATUM

URA

SOBA

Preizkus znanj iz glasbeno-

teoretskih predmetov za kandidate, ki se vpisujejo na glasbeno umetost, (razen sakralna glasba), in nimajo končane srednje glasbene šole v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju in Kopru, oz. nimajo končane umetniške gimnazije modul A,B,C.

Obvezni sestanek ob 10.30 za razpored

10:30

19

red. prof. M. Mihevc, izr. prof.dr. A. Misson, doc. D. Bavdek, mag,. J. Pucihar,doc

KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA

pisno

8.00

19

red. prof . M. Mihevc, izr. prof. dr. A. Misson, doc. D.Bavdek

ustno

14.00

19

red.prof. J. Golob, red.prof. mag. P. Mihelčič, red.prof. M. Mihevc, red.prof. U. Rojko

Klavir – sestanek s kandidati ob 10.00.uri

od 10:00 dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

ORKESTRSKO DIRIGIRANJE

pisno

8:00

19

red. prof . M. Mihevc, izr. prof. dr. A. Misson, doc. D.Bavdek

ustno

09:00

19

red.prof.M.Šurbek, izr. prof. M.Vatovec, red.prof.J.Golob

Klavir – sestanek s kandidati ob 10.00.uri

od 10:00 dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

ZBOROVSKO DIRIGIRANJE

pisno

8:00

19

red. prof . M. Mihevc, izr. prof. dr. A. Misson, doc. D.Bavdek

ustno

09:00

19

red.prof.M.Šurbek, izr. prof. M.Vatovec, red.prof.J.Golob

Klavir – sestanek s kandidati ob 10.00.uri

od 10:00 dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

PETJE

15:00

30

P. Brodnik,doc.,izr. prof. A. Dernač- Bunta, izr. prof. O. Gracelj, izr.prof.V.Oršanič, doc. M. Trček, doc. M. Robavs

Korepeticije:kdor potrebuje korepetitorja naj pride ob 13:00

13:00

30

str.sod. A. Hauptman

Klavir –sestanek s kandidati ob 10.00.uri

od 10:00

dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

KLAVIR

12:00

Dvorana AG

red. prof. D. Tomšič-Srebotnjak, red.prof. H.Haas, red. prof. T. Ognjanović, doc. V. Mlinarič, izr.prof. T. Petrač, izr.prof. A. Jarc, izr. prof. J. Zlatar

ČEMBALO

10:00

8

T.Petrač, izr.prof. E. Mihajlović,doc. P.Parovel, doc. B. Zagoranski

HARMONIKA

10:00

8

T.Petrač, izr.prof., doc. E. Mihajlović,doc. P.Parovel, doc. B. Zagoranski

KITARA

16.00

2

red.prof. A. Grafenauer, red.prof. T. Rajterič, doc.K.Porovne Silič,

VIOLINA

VIOLA

9:00

09:00

27

27

red.prof.D.Bravničar,red.prof.P.Novšak,red.

prof.V.Meljnikov,red.prof.mag.V.Balžalorsky,

izr.prof.M.Skalar, red.prof.G.Košuta, M. Kosi, doc.

Korepeticije:viš.strok.sod.T.Šterman

doc.M. Kosi, doc. F. Avsenek, izr.prof.M.Skalar

Korepeticije:str.svet.A.Šček Lorenz

KLARINET

9:00

2

K.Šantl Zupan,red.prof.,red.prof. S.Goričar,red. prof. J. Kotar,

Korepeticije:str.svet.D.Čizmok

TROBENTA

09:30

2

K.Šantl Zupan,red.prof .,red. prof. A. Grčar, red. prof. S. Arnold,

Korepeticije: str.svet.B.Karuza

TOLKALA

10.00

soba za tolkala

K.Šantl Zupan,red.prof,red. prof. B. Šurbek, red.prof.J.Kotar

Korepetciie: strok.sod. T. Gašperšič

SAKRALNA GLASBA

Pisni del

9:00 do

10:00

22

izr.prof. I. Florjanc, izr.prof. M.Perestegi

Ustni del

10:30

22

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag.I. Florjanc

Klavir-sestanek s kandidati ob 10:00.uri

10:00

25

doc. T. Potočnik, str.svet. A. Vesel, str.svet. B. Pavlinc, viš.str.sod. M. Kržič

Preizkus teoretičnih znanj (za kandidate, ki nimajo končane srednje glasbene šole v Ljubljani, Mariboru, Celju ali Velenju)

od 12:00

dalje

22

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag. I. Florjanc

Orgle (orgelska učilnica, Šentvid)

13:00

Orgelska učilnica Šentvid

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag. I. Florjanc, izr.prof.. M. Perestegi, doc. A. Potočnik, izr.prof Renata Bauer

GLASBENA PEDAGOGIKA

Pisni del

08.30-10.30

21

doc.dr. B.Rotar Pance, viš.strok.sod. V. Šorli

Preizkus glasovnih sposobnosti

od 10.30 dalje

21

izr. prof.. M. Vatovec, doc.U.Pompe

Razgovor s kandidati

od 10.30 dalje

20

doc.dr. B.Rotar-Pance, , asist.mag.B.Rakar

asis.mag.Katarina Zadnik

Klavir-sestanek s kandidati ob 10.00.uri

od 10.

dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

Prodekan za štud. dejavnost AG

Tomaž Rajterič, red. prof.

Vesna Obradović, prof. franc. in ital.

Na vrh