Povezave

Povezava na spletno poštoveč o prijavi na spletno pošto, navodila za poštne odjemalce

VIS, program za študijsko informatiko, https://visag.uni-lj.si, navodila za uporabo spletnega referata

SharePoint; AGportal, ULportal

Program za testiranje originalnosti zaključnih del, TURNIT IN.

Navodila za izdelavo naročilnic, Arnes video, Youtube
 

Facebook: @medinea
Instagram: @medinea_network
Linkedin: @medinea

 

 

  

Swing (Synergic Work Incoming New Goals for Higher Education Music Institutions)
 

 omrežje, navodila za dostop

 
Na vrh