Obvestila


Odpri arhiv obvestil

Obvestila zaposlenih so zaradi varovanja osebnih podatkov premaknjena v zaprto področje - intranet. Dostop je možen z AAI identiteto.
Vsa obvestila
Obvestila študentom
Tekmovanja in mojstrski tečaji
Pomembno obvestilo
Obvestila
Komorna igra

REZULTATI AVDICIJE ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI V SEZONI 2020/2021

Strokovna žirija je kandidate ocenjevala z ocenami od 50 do 100 in pri tem upoštevala naslednje kriterije:
tehnično – profesionalno raven in spominsko zanesljivost ter predvsem muzikalno prepričljivost in celotni umetniški vtis.

Člani komisije svojih študentov niso ocenjevali. Žirija je na podlagi povprečnih ocen razvrstila kandidate ter soglasno sklenila, da objavi vrstni red prvih dvajsetih.

REZULTATI AVDICIJE ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI V SEZONI 2020/2021

RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UNIVERZE V LJUBLJANI in PREŠERNOVIH NAGRAD AKADEMIJE ZA GLASBO za študijsko leto 2019/2020

Informacija glede prihajajočih tujih študentov iz držav, ki niso na zelenem seznamu, pred prihodom v Slovenijo

Informacija glede prihajajočih tujih študentov iz držav, ki niso na zelenem seznamu, pred prihodom v Slovenijo

Z veljavnim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20 in 115/20; v nadaljevanju: odlok) se, upoštevajoč zlasti prvi odstavek njegovega 9. člena, za osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav (zeleni seznam), ali imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče, odredi karantena za obdobje desetih dni.

Več

KORALNI ZBOR

 
Pozdravljeni.
 
Tako kot v prejšnjih letih bi radi tudi letos ustvarili kvalitetno zasedbo Koralnega zbora. Glede urnika ostajata lanskoletni možnosti:
Torki, 12.30–13.30
ali
Srede, 13.00–14.00.
 
Po dogovoru pa so možni še drugi termini. Veselim se vaše prisotnosti.
 
izr. prof. Tone Potočnik

VPIS 2020/21 za študente brez opravljenih vseh obveznosti

* PROŠNJE KOMISIJI ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE *
Komisija bo obravnavala le prošnje, oddane elektronsko prek programa Vis, obenem pa morajo biti tudi natisnjene in fizično poslane na naslov: Komisija za študijske zadeve, Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana. Izjema so študenti, ki pavzirajo več kot dve leti in zato nimajo aktivnega profila v programu Vis (ti oddajo prošnjo le po fizični poti). Odgovor na prošnjo boste prejeli prek programa Vis.

 

* PROŠNJE ZA VPIS 2020/21 *

Vsi študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik (opravljenih 60 KT v 1. letniku / opravljenih 120 KT v dveh letnikih) ali ponavljanje letnika (opravljenih vsaj 40 KT tekočega letnika in opravljene vse obveznosti prejšnjih letnikov), takoj ko boste imeli vpisane vse ocene (tudi negativne), nemudoma oddajte prošnjo na Komisijo za študijske zadeve (KZŠZ). Zadnja seja KZŠZ bo 17. septembra. Obravnavane bodo vse prošnje, ki bodo na Akademijo za glasbo prispele do 16. septembra do 15. ure.

 

* PODALJŠANJE STATUSA IZ RAZLOGA IZREDNIH RAZMER *
ZIUZEOP v 49. členu uvaja novo pravico študentov, to je podaljšanje statusa študenta iz razloga razglašene epidemije v državi. Študent mora na članico posredovati prošnjo in izkazati razloge. Članica prošnje obravnava individualno in na enak način kot prošnje študentov za podaljšanje statusa iz drugih razlogov.
Uveljavitev te pravice za vpis v študijskem letu 2020/2021 ne bo vplivala na druge pravice iz 70. člena ZViS.

RAZPIS ZA ZVOČNE PRISPEVKE - Projekt Evropska Kuhinja

Evropska kuhinja je kulturni projekt, ki poteka pod okriljem Goethe-Instituta. Kuhinja je neke vrste laboratorij za vsakodnevne preizkuse pri ustvarjanju jedi in druženju. Italijanska umetnica Marinella Senatore želi skuhati nekaj izjemnega: zvočni zapis Ljubljane – sestavljen iz vaših zvočnih prispevkov. Prosimo vas, da nam pošljete zvok, ki vas bodisi najbolje opiše bodisi vam pomeni največ. Lahko je kar koli – zvok iz vaše okolice, določen glas, vrsta glasbe, hrup … Lahko pa nam pošljete tudi naslov ali nekaj vrstic pesmi.

Sodelujete lahko na sledeče načine:

E-pošta: zvoki@goethe.de

Mobitel/Whatsapp: +49 152 082 405 99


Ali pa jih prinesete na vaš lokalni Goethe-Institut Mirje 12 1000 Ljubljana.

Več

Komorna igra 2020/21

Objavljamo razpis za predmet Komorna igra obvezni in izbirni predmet, za študijsko leto 2020/21.

Prosimo vse študente, da pozorno preberejo navodila.

V bodoče bodo vsa navodila vezana za predmet Komorna igra dostopna v zavihku obvestil Komorna igra.

Več

Vabilo k prijavi HISTORIČNI INSTRUMENTI – IZBIRNI

Predmet HISTORIČNI INSTRUMENTI je namenjen študentom umetniških programov in glasbene pedagogike. Poslušamo ga lahko v kateremkoli letniku študija. Pri predmetu se študent seznani z značilnostmi vseh glavnih inštrumentov, z zgodovinskimi oblikami od starih kultur do sodobnosti,  s tehničnimi značilnostmi, oblikami poustvarjalne prakse in pomembnejšimi izdelovalci.

Študent ima 30 ur predavanj in 30 ur seminarja, v okviru katerega izdela seminarsko nalogo iz svojega področja oz. glasbila, ki ga igra, in prisostvuje prezentaciji seminarskih nalog kolegov. PODROČJE JE PRIMERNO TUDI ZA MAGISTRSKO NALOGO.

Predmet se izvaja v 1. semestru, ob četrtkih od 8.30 do 11. 30 v Šantlovi dvorani. Prijavite se v VIS in na naslov: darja.koter@ag.uni-lj.si. Število je omejeno.  

Lepo vabljeni.

Študentsko tutorstvo - Budy program

Vabimo vas k vpisu izpirenga predemta Študentsko tutorstvo v okviru katerega deluje Buddy system (vrstniško svetovanje), gostujočemu študentu se dodeli oseba, ki ga vodi skozi začetni proces prilagajanja na študij, spoznavanja z Akademijo in odkrivanja Ljubljane. Buddy je nekdo, ki ga lahko gostujoči študent kontaktira tudi izven poslovnega časa Akademije.

Za več informacij kontaktirajete Mednarodno pisarno UL AG, nina.podlipnik@ag.uni-lj.si.

Prihod iz države na rumenem seznamu

Spoštovani,

za prihod iz države na rumenem seznamu (kamor je trenutno uvrščena tudi Grčija) se izjemoma omogoči vstop v Slovenijo brez karantene osebi, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje (10. člen, 1. odstavek, 11. točka Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije), kar izkazuje z ustreznimi dokazili, na primer s potrdilom o vpisu na fakulteto (oziroma visokošolski zavod).

Če oseba uveljavlja izjemo iz 11. točke, predložitev negativnega izvida testa na COVID-19 ni zahtevan (10. člen, 2. odstavek Odloka).

Lep pozdrav,

 

Sektor za odnose z javnostmi - Policija

Ministrstvo za notranje zadeve

Republika Slovenija

IZBIRNI PREDMETI 2020/21

za študente Akademije za glasbo na drugih fakultetah in zunanje študente na Akademiji za glasbo.

 

POMEMBNO OBVESTILO za študente Akademije za glasbo glede izbirnih predmetov

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za študente Akademije za glasbo (zadnja sprememba 14. 9. 2020)

Izbirni predmeti FF, Muzikologija za študente Akademije za glasbo
košarica predmetov (1. stopnja)
košarica predmetov (2. stopnja)

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za zunanje študente
košarica predmetov

Arrival to Slovenia: Covid-19 Related Information

We are trying to contain the spread of new coronavirus infections by the use of entry restrictions and other measures at the borders of Slovenia. As every country, Slovenia has made three lists of countries according to Covid-19 situation - green, yellow and red. You can find regularly updated information about border crossing at the Police and the Ministry of Interior website.

more ...

Informacija o možnostih zagotavljanja izvajanja karantene za tuje študente

Izvajanja karantene v tem trenutku ni mogoče organizirati in zagotavljati na nacionalni ravni.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo preverjali različne možnosti za zagotavljanje namestitev za študente/-ke, ki bi morali v karanteno, a do danes, po številnih posvetih in s skupnimi močmi, še nismo uspeli najti optimalne rešitve. Srečujemo se s številnimi oteževalnimi okoliščinami, ki se nanašajo zlasti na možnost izvajanja karantene. Poleg zagotovitve objekta, namenjenega izvajanju karantene popolnoma zaprtega tipa, je namreč potrebno upoštevati tudi ustrezno razpoložljivost in opremljenost zaposlenih, ki bi lahko opravljali naloge varnega in ustreznega izvajanja karantene v skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), osebe, odgovorne za organizacijsko izvedbo postopkov, ter samo logistiko. Glede na trenutno zakonodajo opozarjamo tudi na dejstvo, da mora stroške, povezane z izvajanjem karantene, kriti študent/-ka sam/-a; ti vključujejo bivanje, prehrano, čiščenje, razkuževanje in ravnanje z odpadki ter potne in ostale stroške.

več ...

Navodila za prehajanje slovenske meje

Navodila za prehajanje meje se spreminjajo glede na aktualno epidemiološko sliko v Sloveniji in tujini. Svetujemo vam, da pred prehodom meje preverite zadnje informacije na spletnih straneh pristojnih služb.

 

VII. mednarodno tekmovanje na področju pihalnih instrumentov

VII. mednarodno tekmovanje na področju pihalnih instrumentov. Tekmovanje bo potekalo od 10. do 17. 10. 2021. Elektronska prijava je možna do 1. 6. 2021.

RAZPIS

Temsig plakete, nagrade in posebna priznanja

Plakete, nagrade in posebna priznanja študentov in korepetitorjev na 49. TEMSIG tekmovanju lahko prevzamete v Mednarodni pisarni na UL AG, Stari trg 34, Ljubljana.

Razpis za komorno igro 2019/2020

Objavljamo razpis za predmet Komorna igra, obvezni in izbirni predmet. Prosimo vse študente, da pozorno preberejo navodila.

 

Več

Mednarodno tekmovanje Giovani Musicisti - Città di Treviso

Mednarodno tekmovanje Giovani Musicisti - Città di Treviso bo potekalo med 2. in 4. 10. 2020 in 9. in 11. 10. 2020.

Rok za prijavo je 15. 9. 2020.

Več
Na vrh