Primerjalna študija o učnem

jeziku v visokem šolstvu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je razpisalo naročilo, s katerim želi pridobiti predlog urejanja jezikovne politike visokega šolstva v Sloveniji.

Eden od raziskovalnih pristopov je tudi vprašalnik, ki vam ga posredujemo. Želimo si, da bi bil odziv kar največji, saj boste lahko tako s svojim mnenjem in predlogi sooblikovali kratko- in dolgoročne ukrepe jezikovne politike v slovenskem visokem šolstvu.

Študijo izvajajo jezikoslovci Fakultete za družbene vede in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Do ankete vstopate tukaj.
Na vrh