Zdravstveno zavarovanje študentov

V ZD opažajo da ima mnogo študentov, ki pridejo na sistematski pregled, neurejeno zavarovanje. Tu so navodila za preverbo ali imate urejo zavarovanje, ki je pogoj za pregled.

Podatek o tem, ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko preverite tudi sami s pomočjo mobilnega telefona, in sicer tako, da pošljete SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. Vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja.
Primer: SMS za osebo Jakob Moder z ZZZS številko 032822733 je: ZZ032822733.
Pošiljanje sporočila je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij, ne pa med gostovanjem v tujih omrežjih. Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Takoj (odvisno od mobilnega operaterja) boste prejeli SMS sporočilo s podatki o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter v primeru, da ste neredni plačnik tudi informacijo o tem oziroma o morebitnih napakah. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.

Na vrh