7th Music Festival TERRA MAGICA

7. Glazbeni festival/ 7th Music Festival TERRA MAGICA
Poreč, 2. – 19. 8. 2010.
Ljetna glazbena akademija/ Summer Music Academy
priloga

Individualna nastava, komorna glazba, masterclass, predavanja, radionice, koncerti…

Individual lessons, chamber music, master-classes, lectures, workshops, concerts …


GLASOVIR / PIANO:

Gosti profesori / Guest professors:

Konstantin Bogino, Francuska / France

Marina Horak, Slovenija / Slovenia

Vladislav Kovalsky, SAD / USA

Jerome Rose, SAD / USA

Redovni predavači / Regular mentors:

Martina Cukrov, Hrvatska/ SAD (Croatia/USA)

Terezija Cukrov, Hrvatska/ SAD (Croatia/USA)

Posebna radionica/ Special workshop:

Skirveni potencijal sa Marinom Horak – izaberi od dva perioda po 8 dana / The Hidden Potential with Marina Horak – choose between two periods of 8 days: 2.-9.8. and 10.- 17.8.

(pay 7 days)

GUDAČI / STRINGS:

Gosti profesori / Guest professors:

Shanghai kvartet, SAD /USA

Weigang Li, violina

Yi-Wen Jiang, violina

Honggang Li, viola

Nicholas Tzavaras, violončelo

Redovni predavači / Regular mentors:

Violina

Urara Mogi, Japan/ SAD / (USA)

Oleksandr Semchuk, Ukrajina/ Italija

Zoran Jakovčić, SAD (USA)

Violončelo

Mihovil Karuza, Hrvatska (Croatia)

Johannes Nauber, Njemačka (Germany)

Wendy Warner, SAD (USA)


- svi profesori predaju i komornu glazbu / all professors also teach chamber music

- u sklopu festivala održava se serija koncerata Poreč Classics / as part of the festival a series of concerts Poreč Classics will be held

Cijene

Prices

Upisnina:

za polaznike iz Hrvatske 210 kn

Application fee:

1) for Croatia, Slovenia, ex-yugoslavian republics: 30 €


2) for other European coutries, USA etc.: 70 €

Školarina za 7 dana:

1) solo kurz 2240 kn

Tuition for 7 days:

1)for individual courses 320 €

2)individualni & komorni kurz kombinacija 3150 kn

2) individual & chamber course combined 450 €

3)ansambli 2240kn skupa i svaki član plaća individualno upisninu

3) ensembles: 320 € together plus each member pays individual application fee

Informacije/Information:

www.terramagicafest.com / terramagicafest@yahoo.com / marina.horak@siol.net

tel/ fax: +385 52 431 156 / gsm: + 1 917 650 7097 / gsm: + 386 41 210371 (od 1.4. dalje/ from April 1st)

Na vrh