RAZPIS DVEH ŠTIPENDIJ ZA 20. MEDNARODNO POLETNO AKADEMIJO

PRAGA – DUNAJ – BUDIMPEŠTA, priloga

Organizator nudi študentom Akademije za glasbo v Ljubljani dve štipendiji po
890 EUR, ki obsegata šolnino, nastanitev in prehrano v času seminarja. Študenti
morajo sami kriti potne stroške ter kotizacijo v višini 100 EUR.

Pisne prijave, ki naj obsegajo ime in priimek, naslov, e-naslov, številko
mobilnega telefona, instrument, letnik ter osvojene nagrade na tekmovanjih,
oddajte do četrtka, 22. aprila 2020 gospodu Igorju Kaduncu v referat za
prireditve.

O razdelitvi štipendij bo odločal kolegij dekana AG.


Več informacij na:

www.isa-music.org

Ljubljana, 12.4.2010


prodekan za umetniško dejavnost
red. prof. Hinko Haas

Na vrh