RAPORED PREIZKUSA GLASBENO-UMETNIŠKE NADARJENOSTI ZA ŠTUD. LETO 2010/2011

priloga

PREIZKUSI GLASBENO UMETNIŠKE NADARJENOSTI IN ZNANJ

za štud. leto 2010/2011 –24.05.2010 /28.06.2010

GLASBENA UMETNOST

SMER

DATUM

URA

SOBA

Preizkus znanj iz glasbeno-

teoretskih predmetov za kandidate, ki se vpisujejo na glasbeno umetost, (razen sakralna glasba), in nimajo končane srednje glasbene šole v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju in Kopru, oz. nimajo končane umetniške gimnazije modul A,B,C.

Obvezni sestanek ob 10.30 za razpored

24.5./

28.6.

10:30

19

red. prof. M. Mihevc, izr. prof.dr. A. Misson, doc. D. Bavdek, mag,. J. Pucihar,doc

KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA (9)

pisno

24.5./

28.6.

8.00

19

red. prof . M. Mihevc, izr. prof. dr. A. Misson, doc. D.Bavdek

ustno

24.5./

28.6.

14.00

19

red.prof. J. Golob, red.prof. mag. P. Mihelčič, red.prof. M. Mihevc, red.prof. U. Rojko

Klavir – sestanek s kandidati ob 10.00.uri

24.5./

28.6.

od 10:00 dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

ZBOROVSKO DIRIGIRANJE (2)

24.5./

28.6.

pisno

24.5./

28.6.

8:00

19

red. prof . M. Mihevc, izr. prof. dr. A. Misson, doc. D.Bavdek

ustno

24.5./

28.6.

09:00

19

red.prof.M.Šurbek, izr. prof. M.Vatovec, red.prof.J.Golob

Klavir – sestanek s kandidati ob 10.00.uri

24.5./

28.6.

od 10:00 dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

PETJE (19)

24.5./

28.6.

15:00

30

doc.P.Brodnik,red.prof.E.Novšak-Houška, izr. prof. A. Dernač- Bunta, izr. prof. O. Gracelj, izr.prof.V.Oršanič, doc. M. Trček, doc. M. Robavs

Korepeticije:kdor potrebuje korepetitorja naj pride ob 13:00

24.5./

28.6.

13:00

30

str.sod. A. Hauptman

Klavir –sestanek s kandidati ob 10.00.uri

24.5./

28.6.

od 10:00

dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

KLAVIR IN ORGLE (20/1)

(sestanek kandidatov s predstojnikom ob 9:00 - za razpored

24.5./

28.6.

9:30

Dvorana AG

red. prof. D. Tomšič-Srebotnjak, red.prof. H.Haas, red. prof. T. Ognjanović, doc. V. Mlinarič, izr.prof. T. Petrač, izr.prof. A. Jarc, izr. prof. J. Zlatar

ORGLE (1)

24.5./

28.6.

Trnovska cerkev

izr.prof. R. Bauer, doc. E. Mihajlović,doc. P.Parovel, doc. B. Zagoranski

ČEMBALO (2)

24.5./

28.6.

10:00

8

izr.prof. R. Bauer, doc. E. Mihajlović,doc. P.Parovel, doc. B. Zagoranski

HARMONIKA (7)

24.5./

28.6.

10:00

8

izr.prof. R. Bauer, doc. E. Mihajlović,doc. P.Parovel, doc. B. Zagoranski

KITARA IN HARFA (9/3)

24.5./

28.6.

16.00

2

red.prof. A. Grafenauer, red.prof. T. Rajterič, doc.K.Porovne Silič, doc. R. Ravnik-Kosi, doc. M. Zlobko-Vajgl

VIOLINA (12)

VIOLA (7)

24.5./

28.6.

9:00

10:30

27

27

red.prof.D.Bravničar,red.prof.P.Novšak,red.

prof.V.Meljnikov,red.prof.mag.V.Balžalorsky,

izr.prof.M.Skalar,

doc.M. Kosi, doc. F. Avsenek, izr.prof.M.Skalar

VIOLONČELO (1)

KONTRABAS (1)

24.5./

28.6.

11:30

27

red.prof.M.Mlejnik,doc.Igor Škerjanec,izr.prof.Z.Marković

Korepeticije:

24.5./

28.6.

str.svet.A. Šček-Lorenz, str.svet.M. Pucelj, str.svet.M. Klinar, viš.str.sod.T.Šterman

FLAVTA (16)

OBOA (8)

24.5./

28.6.

9:00

15:00

3

3

red. prof. F. Rupel, red. prof. K. Šantl-Zupan, doc.R.Pok,red.prof. M. Zupan

red. prof. B. Rogelja,doc. M. Šarc

red.prof. K.Šantl Zupan

KLARINET (6)

SAKSOFON (11)

24.5./

28.6.

9:00

9:00

2

2

red.prof. S.Goričar,red. prof. J. Kotar, red. prof. M. Drevenšek

ROG (6)

POZAVNA (4)

24.5./

28.6.

17:00

27

doc. B. Lipovšek, doc. D. Kranjc, red.prof.K.Šantl-Zupan

TROBENTA (12)

TUBA (4)

24.5./

28.6.

13:00

13:00

27

27

red. prof. A. Grčar, red. prof. S. Arnold, doc. D. Rošker

Korepeticije:

24.5./

28.6.

str.sod.B.Pucihar,str.svet.D.Čizmok,doc.Z.Peter,str.

sod.T.Gašperšič,str.svet.B.Karuza

TOLKALA (8)

24.5./

28.6.

13.00

soba za tolkala

red. prof. B. Šurbek, red.prof.J.Kotar,red.prof.M.Drevenšek

Korepetciie:

strok.sod. T. Gašperšič

SAKRALNA GLASBA (3)

24.5./

28.6.

Pisni del

24.5./

28.6.

9:00 do

10:00

22

izr.prof. I. Florjanc, izr.prof. M.Perestegi

Ustni del

24.5./

28.6.

10:30

22

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag.I. Florjanc

Klavir-sestanek s kandidati ob 10:00.uri

24.5./

28.6.

10:00

25

doc. T. Potočnik, str.svet. A. Vesel, str.svet. B. Pavlinc, viš.str.sod. M. Kržič

Preizkus teoretičnih znanj (za kandidate, ki nimajo končane srednje glasbene šole v Ljubljani, Mariboru, Celju ali Velenju)

24.5./

28.6.

od 12:00

dalje

22

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag. I. Florjanc

Orgle (orgelska učilnica, Šentvid)

24.5./

28.6.

13:00

Orgelska učilnica Šentvid

red.prof. M. Strmčnik, izr.prof. mag. I. Florjanc, izr.prof.. M. Perestegi, doc. A. Potočnik, izr.prof Renata Bauer

GLASBENA PEDAGOGIKA (38)

Pisni del

24.5./

28.6.

08.30-10.30

21

doc.dr. B.Rotar Pance, viš.strok.sod. V. Šorli

Preizkus glasovnih sposobnosti

24.5./

28.6.

od 10.30 dalje

21

izr. prof.. M. Vatovec, doc.U.Pompe

Razgovor s kandidati

24.5./

28.6.

od 10.30 dalje

20

doc.dr. B.Rotar-Pance, , asist.mag.B.Rakar

asis.mag.Katarina Zadnik

Klavir-sestanek s kandidati ob 10.00.uri

24.5./

28.6.

od 10.

dalje

25

str.svet. A. Vesel, viš.str.sod. M.Kržič, str.svet.B.Pavlinc

07. 05. 2010; 12:00

Na vrh