študentje saksofona,

Spodaj našteti študentje saksofona, se naj oglasijo pri predmetu komorna glasba:

Marna Neva


Žižek Aljaž

Šugar Ivan

Loštrek Ivan

Mikola Matic

Špela Kolenc

Kožuh Anja

Sedlak Vanja

Tomažin Andrej

Sestanek bo v petek 22.10.2010 ob 13:00 v mali dvorani KGBL!
Na vrh