Festival med zvoki krajev - Nei suoni dei luoghi - avdicija

Prijave s popolno dokumentacijo oddajte v zaprtih kuvertah z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Avdicija za Festival Med zvoki krajev 2018«, izključno v glavni pisarni UL Akademije za glasbo, ga. Alenki Grahek, najkasneje do 15. 2. 2018.


RAZPIS

PRIJAVNICA
Na vrh