Prosta mesta

na Akademiji za glasbo za dodiplomske

 študijske programe v tretjem prijavnem roku (1.-5. 10. 2012):

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena umetnost:

izredni študij

23 mest

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika:

redni študij

12 mest

Prijavo (obrazec DZS 1,71/3) pošljite direktno na Akademijo za glasbo. Prijavi priložite overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

Na vrh