Povezave

SPLETNA POŠTA
Povezava na spletno pošto
 (https://outlook.office365.com/)
– Več informacij o prijavi na spletno pošto
– Obvestilo za zaposlene
Zamenjava gesla

 
FIORI - OSEBNI PORTAL ZA ZAPOSLENE UL AG 
FIORI je nov osebni portal zaposlenih, preko katerega lahko zaposleni:
• oddajo različne časovne zahtevke (dopust, delo drugje, potne naloge ipd.),
• dostopajo do časovnega dokazila (mesečna prisotnost),
• imajo vpogled v število dni letnega, izrednega dopusta,
• dostopajo do dokumentnega sistema (GC),
• dostopajo do svojega nabiralnika (HR Nabiralnik),
• pripravijo in oddajo interno naročilo za nakup blaga in storitev.
 

 
VIS - PROGRAM ZA ŠTUDIJSKO INFORMATIKO  (https://visag.uni-lj.si)
– Navodila za uporabo spletnega referata

PORTAL UL AG:  AGportal
PORTAL UL:  ULportal

Program za testiranje originalnosti zaključnih del: TURNIT IN.

 

Srčna UL-LOGO

 

Facebook: @medinea
Instagram: @medinea_network
Linkedin: @medinea

 

 

  

Swing (Synergic Work Incoming New Goals for Higher Education Music Institutions)
 

 omrežje, navodila za dostop

 
Ris-AD
SQL driver - VIS


 
ORODJA ZA POMOČ NA DALJAVO
 
Povezava do VPN UL 
 
 

 
Tabela zasedenosti prostorov, brez vnaprejšnje rezervacije
Cat - Eduroam

 
 
 
Na vrh